Min sexualitet - min rätt - Reumatikerförbundet

Min sexualitet – min rätt

Sexualitet

Idag presenterar Funktionsrätt Sverige och RFSU rapporten ”Min sexualitet – min rätt”, en undersökning om hur personer med funktionsnedsättningar och kroniskt sjuka får sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson har läst undersökningen.

Undersökningen lyfter fram många viktiga frågor som till exempel: Varför känner så många med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar att deras sexualitet inte tas på allvar, inte ens i sjukvården? Varför är det så många som inte vågar leva ut sin sexualitet, som blir diskriminerade och kränkta. Men framför allt, vad ska vi göra åt det? — Lotta Håkansson.

Personer med funktionsnedsättningar utsätts för sexuella trakasserier, ofredanden och våld i högre utsträckning än befolkningen i stort. Det gäller kvinnor mer än män, men framför allt gäller det icke-binära*och personer med transerfarenhet.

Ett avsnitt handlar om barnafödande. I de fria svar som kommit in blir det tydligt att det är vanligt att kroniskt sjuka och funktionshindrade möter ett stort motstånd: De måste konfrontera fördomar om deras lämplighet som föräldrar, men de har även har egna rädslor att bearbeta och frågor de behöver få svar på. Flera vittnar också om att de inte fått den hjälp och det stöd de behövt av samhället och sjukvården.

Här får vi i ”funkisrörelsen” en ordentlig spark i rumpan. En uppmaning om att öka engagemanget så att kroniskt sjuka och funktionshindrade ska få ett bättre stöd i sin oro och sina funderingar kring sådant som ärftlighet och föräldraskap, och inte minst för att de ska få ett bättre bemötande i vården. — Lotta Håkansson .

Undersökningen är starten för ett arbete med att skapa opinion och påverka beslutsfattare för att förbättra gruppernas livsvillkor. Som medlem i Funktionsrätt Sverige engagerar sig Reumatikerförbundet i arbetet.    

Undersökningen kommer inom kort att publiceras på projektets webbplats. Du hittar det här: Min sexualitet – min rätt

* Källa: RFSU Ungdom/ordlista. Icke-binär är en person som varken känner sig som tjej eller kille, utan till exempel som både och, mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön, eller som har en flytande könsidentitet.

Text: Henrik Mannerstråle
Bild: Adobe

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng