Vår organisation och verksamhet

Vår organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi har 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt över hela Sverige. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen systemisk sklerosRiksföreningen SLE och Riksförening för myositsjukdomar.

Totalt har Reumatikerförbundet 39 532 medlemmar. Ungefär 5 700 av dem är anhörig till någon som har en reumatisk sjukdom. 

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna upp till 30 år med en reumatisk diagnos.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman.