Vår organisation och verksamhet - Reumatikerförbundet

Vår organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi har 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt över hela Sverige. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen systemisk skleros, Riksföreningen SLE och Riksförening för myositsjukdomar.

Totalt har Reumatikerförbundet 45 161 medlemmar. Ungefär 5 700 av dem är anhörig till någon som har en reumatisk sjukdom. 
(2019-10-07)

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna upp till 30 år med en reumatisk diagnos.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng