Vår organisation och verksamhet

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi har 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt över hela Sverige. I förbundet ingår även två riksföreningar, Riksföreningen systemisk skleros och Riksföreningen SLE

Totalt har Reumatikerförbundet 45 161 medlemmar. Ungefär 5 700 av dem är anhörig till någon som har en reumatisk sjukdom. 
(2019-10-07)

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 0–32 år med en reumatisk diagnos.

Grunden för vår organisation är våra stadgar

Förbundsstämman beslutar vartannat år om eventuella ändringar i stadgarna. Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter beslut på förbundsstämman. 

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!