Reumatoid artrit: Studiet av antikroppar banar väg för tidigare diagnos och bättre behandling - Reumatikerförbundet

Reumatoid artrit: Studiet av antikroppar banar väg för tidigare diagnos och bättre behandling

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA), är en inflammatorisk sjukdom som orsakas av att kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen.

Vävnader i lederna angrips och orsakar skada, men inflammation kan uppstå även i andra organ som blodkärl och lungor. Personer med RA har ofta svullnad, stelhet och smärta i lederna, men redan i nittiotalet kunde Solbritt Rantapää Dahlqvists forskargrupp visa att personer med RA hade en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Nu finns det gott om forskning som visar på riskerna och det läggs mycket fokus på att förebygga sjukdom. Men för att förebygga sjukdom behöver vi på något sätt kunna identifiera vilka personer har högre risk för att utveckla sjukdomen.

Anti-CCP ökar risk för ledskada

Det banbrytande fyndet kom när Solbritt påvisade att sjukdomsspecifika antikroppar (en del av immunförsvaret som riktas mot den egna kroppen i RA) fanns i blodet flera år innan personer med RA blev sjuka. Tack vare Reumatikerförbundets stöd har Solbritt kunnat fortsätta sin forskning genom att relatera olika mönster av antikroppar till sjukdomsutvecklingen. Forskningen har bland annat påvisat att personer med en viss sorts antikropp (anti-CCP) har ökad risk för ledskada med tiden, även när behandling lyckas dämpa sjukdomsaktiviteten. Forskargruppen drog slutsatsen att noga uppföljning av personer med anti-CCP med röntgen är viktigt, även när andra tecken visar på att behandlingen fungerar. Sådan kunskap kan i sikt ändra omhändertagandet av personer med RA i Sverige, tack vare Reumatikerförbundets stöd av forskningen.

Hoppet finns att forskning som Solbritts kan i framtiden hjälpa oss att förstå mer om mekanismerna bakom utvecklingen av RA och på så sätt förebygga skada i leder och andra organ. Genom vårt stöd kan forskare omvandla genuin nyfikenhet till ny och viktig kunskap som gynnar personer med reumatiska sjukdomar i längden.   

forskarporträtt

På bilden: Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå Universitet

Text: Monica Persson Manrique
Foto: Privat

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng