Ge en gåva direkt

Du kan bidra till att kunskap om de reumatiska sjukdomarna kan spridas till fler, att det kan forskas mer på reumatiska sjukdomar och att reumatiker kan få stöd att leva ett bra liv med sin sjukdom.


Betalningsvillkor och villkor för skattelättnad

Har du några frågor? 

Kontakta oss på [email protected] eller ring kontorstid 08 505 805 00