Artros i knän eller höftleder ökar risken för andra sjukdomar - Reumatikerförbundet

Artros i knän eller höftleder ökar risken för andra sjukdomar

Ett par knän

Har du artros? Då kan det vara viktigt att du och din vårdgivare håller koll på andra sjukdomar. En ny studie från Lunds universitet visar att personer med artros i knän eller höftleder har en förhöjd risk att på sikt utveckla sjukdomar som depression, hjärt-och kärlsjukdomar, ryggsmärta och benskörhet.

Monica Persson, forskningsansvarig på Reumatikerförbundet förklarar varför studien ar viktig.

Vad visar studien?

Studien fann att personer med artros i knä eller höftleder har ökad risk att utveckla och få depression, hjärt- och kärlsjukdomar (t ex högt blodtryck), ryggvärk och benskörhet. De med knäartros riskerar även att få diabetes.

Varför har personer med artros ökad risk att få dessa sjukdomar?

Det finns nog många orsaker till att patienter med artros har ökad risk för följdsjukdomar. En viktig faktor är att en högre andel än övriga är överviktiga, som är kopplat både till artros i sig men också till diabetes. Diabetes ökar dessutom risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns nog också en ond cirkel i artros där man är mindre fysiskt aktiv, vilket medför viktökning.

Artros är dessutom kopplat till låga nivåer av inflammation i kroppen. Den inflammationen kan sedan öka risken av till exempel hjärt-och kärlsjukdomar.

Är risken även större vid relativt lindrig artros?

Den här studien studerade alla som hade fått en artrosdiagnos – det vill säga att man gjorde ingen skillnad på lindrigare eller svårare artros. Men personer med så pass lindrig artros att de inte har sökt vård är av förklarliga skäl inte med i studien.

Vad är intressant – och viktigt med studien?

Studien visar att artros är mer än bara smärta i lederna. Det innebär en ökad risk för allvarliga sjukdomar, och det är viktigt att uppmärksamma.

Resultaten visar hur viktigt det är att behandla hela människan och att inte bara fokusera på smärtan. Där är fysisk träning väldigt viktig – det minskar smärtan, men kan också hjälpa förebygga de följdsjukdomar som det finns risk att utveckla.

Det är viktigt att man tidigt får sin diagnos och den behandling som behövs – här gäller det inte bara att behandla smärtan i leden, utan att i tidigt skede göra livsstilsförändringar som kan hjälpa att minska risken av följdsjukdomar

De nationella behandlingsriktlinjerna omfattar det här – att fysisk träning är centralt i behandlingen och att viktminskning är viktigt för dem som är överviktiga.

Vad kan man få för hjälp genom Reumatikerförbundet?

Kunskap! Reumatikerförbundets introduktionskurs Att leva med artros är en bra start, det är en digital utbildning med information om artros och träningstips – det är en jättebra resurs för personer med artros. Den finns tillgänglig på Inloggat för alla medlemmar.

Våra distrikt och lokalföreningar ordnar många aktiviteter om artros; alltifrån utbildningar, studiecirklar och fritidsaktiviteter, till utbildning av artrosinformatörer med mera.   

Genom att ta kontakt med din vårdcentral för en undersökning kan du även komma i kontakt med artrosskolor där du lär dig mer om artros och fysisk aktivitet. Artrosskolor finns i hela landet.

Mer om studien
Studien har genomförts med data som inhämtats (anonymiserade) från sjukvården i Skåne mellan 1998 och 2017. Du kan läsa mer om studien på artosportalen.
Artrosportalen är en webbsajt framtagen av Lunds universitet om artrosforskning.

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker. Du får varje år sex nummer av Reumatikervärlden.

Bli medlem

Mer kunskap och andras erfarenheter hittar du på Inloggad – Reumatikerförbundets exklusiva webb bara för medlemmar! Här kan du ta del av bland annat träning och kosttips. Det kostar 250 kronor per år och ger dig en rad medlemsförmåner som Reumatikervärlden. Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng