Resultaten av forskningen visar att en högre fysisk aktivitetsnivå, med måttlig till hög intensitet, har betydelse för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar och att motion har positiva effekter på sömn och smärta. Med dessa resultat har rutinerna vid Reumatologkliniken i Umeå förändrats: Alla patienter med nydebuterad RA får numera testa sin syreupptagningsförmåga och kan erbjudas individualiserade och förbättrade träningsråd.

Kristina är både legitimerad fysioterapeut och medicine doktor, verksam vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Umeå universitet.


Bild: Privat

 - Våra studier visar på vikten av fysisk aktivitet, men lyfter även fram sömnen som en viktig faktor för den kardiovaskulära hälsan vid RA. Vilan är viktig, men i form av sömn och inte genom stillasittande tid.

Kristina Hörnberg

Tack vare hennes forskning får många patienter både bättre och längre liv.

Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet.    

Föreläsning

Du kan se hela Kristinas föreläsning om vad hennes forskning kan berätta om de hälsovinster som motion ger här.

Kristina Hörnberg 25 september

Pressmeddelande med prismotivering