Drygt 96 procent av tillfrågade medlemmar i Reumatikerförbundet har problem med att öppna förpackningar. Mer än var tionde drabbas dagligen och knappt hälften flera gånger i veckan.

Nu måste många förpackningsföretag göra om förpackningar för att uppfylla nya EU-direktiv. Det är dyrt att redesigna förpackningar och när man väl gör det så bör man tänka in tillgänglighetsperspektivet. För att undersöka hur problemen med svåröppnade förpackningar påverkar människor med nedsatt handfunktion skickade Reumatikerförbundet ut en enkät. Inte bara till egna medlemmar utan även till medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och Neuroförbundet.

2 633 personer svarade på enkäten och resultatet är nedslående. Bland annat visar det sig att drygt 62 procent är tvungna att be någon annan om hjälp när de ska öppna en förpackning.

– Det är besvärande för alla, men för den som bor ensam blir det ett ännu större problem. Ska man behöva ringa på hos grannen för att få upp en mjölkförpackning, eller medicinburk? säger Kristina Heilborn.

Knappt 70 procent av de tillfrågade tar i stället ett redskap till hjälp. Det kan vara en sax, en kniv, en nötknäppare – eller tänderna.

– 43 procent uppger att de har skadat sig när de försökt öppna en förpackning, bland annat genom att bita sönder tänderna, berättar Kristina Heilborn.

I enkäten framgår också att när förpackningarna väl är öppnade väljer många att hälla över innehållet i andra behållare, som är lättare att öppna. Också det innebär en potentiell fara, till exempel för barn som råkar komma åt starka läkemedel som inte är ordentligt förslutna.

Ett annat argument för producenter att se över hur de förpackar sina varor är att 55 procent av de tillfrågade i Reumatikerförbundets enkät uppger att de väljer bort produkter som är svåra att öppna.

– Många avstår från att testa en ny slags juice, eller vad det kan vara, för att de inte vet om de kommer att få upp den. Det borde mana till eftertanke, tycker Kristina Heilborn, som själv många gånger kontaktat företag för medlemmars räkning och påtalat när någon förpackning är mer eller mindre omöjlig att öppna.

Reumatikerförbundets enkät var ett sätt att påverka förpackningsindustrin och den har blivit flitigt omskriven i fackpress. Ett annat sätt är att hjälpa företagen att utvärdera sina förpackningar. Lena Lorentzen är professor i industridesign och med stöd av henne testar Reumatikerförbundet nya förpackningar.

– Testerna genomförs av en testpanel med personer som har nedsatt handfunktion. De förpackningar som klarar testmomenten blir certifierade som Easy to use. Flera stora företag har nappat och har testat produkter och förpackningar – bland andra Tetrapak, Ecolean och Essity, berättar Kristina Heilborn.

En vanlig föreställning är att det mest är äldre som har problem med förpackningar. Men en separat enkät som skickades ut till Unga Reumatiker visade att yngre upplever samma svårigheter.

En av dem är Katarina Järvborn i Svedala. Idag är hon 40 år och hon har haft juvenil ideopatisk artrit sedan hon var tolv.

– Med stelopererade leder och felställning i händerna har jag stora problem med att öppna förpackningar. Allt som oftast klarar jag det inte, utan får be någon annan hjälpa mig. Jag kan inte ens öppna en flaska med skruvkork, än mindre en tablettburk eller en förpackning med tamponger.

– Jag vet att det jättedumt, men när det inte har gått på annat sätt så har jag använt tänderna. Men nu har jag fått en käkprotes, så det går inte längre.

Katarina Järvborn är glad att Reumatikerförbundet driver frågan om förpackningar.

– Förpackningsindustrin måste börja tänka ett steg längre och göra rätt från början. 

Ur: Reumatikervärlden #1- 2024

Text: Anne Ralf Hållbus

Läs senaste numret av reumatikervärlden här!