Easy to use - Lätt att använda och öppna

Vi har säkert alla irriterat oss på svåröppnade förpackningar någon gång. För fler och fler människor stannar det inte vid irritation, utan blir ett högst påtagligt problem i vardagen. Det finns en stor och växande del av befolkningen som har nedsatt handfunktion och för dem kan det vara omöjligt att öppna en förpackning utan att be om hjälp. Alternativet är att använda diverse tillhyggen för att få upp förpackningen, vilket kan innebära en risk för skador. Så ska det inte behöva vara.

Konsekvenser av svåröppnade förpackningar

Reumatikerförbundet gjorde en enkät i slutet av 2023 för att undersöka hur medlemmar i Reumatikerförbundet, PRO, Neuroförbundet och SPF Seniorernas medlemmar. Vi ställde frågor runt deras upplevelser av förpackningar i vardagen. Resultatet visade att hela 43 procent av de tillfrågade hade de skadat sig när de försökt få upp en förpackning. Det framkom också att mer än hälften av de tillfrågade väljer bort en ny produkt till förmån för en produkt i förpackning som de köpt förut och vet att de kan öppna utan problem.

Varför ska det vara krångligt att öppna ett kaffepaket, få av locket på en syltburk eller öppna en medicinburk? För den som dessutom är reumatiker, har ont och nedsatt handstyrka, kan förpackningar bli ett stort hinder i vardagen.

Att det går att designa förpackningar så att även människor med nedsatt handfunktion kan öppna dem vet vi eftersom Reumatikerförbundet funktionstestar förpackningar. Våra tester genomförs av personer med nedsatt handfunktion och det finns nu ganska många produkter som godkänts, så visst går det att skapa förpackningar som är lätta att hantera för alla.

Därför finns Reumatikerförbundets certifiering Easy to use.

Varför på engelska?

För att förpackningsindustrin, som ofta är internationell ska förstå vad vi menar. Vi vill att produkter och förpackningar ska vara just det, Easy to use eller lätta att använda.


Om Easy to use

Kontakt