Framtidsfunderingar väcker viljan att forska.

Vad är prognosen för mitt barn som just har fått en kronisk reumatisk ledsjukdom? Hur kommer det att gå för mig som har diagnostiserats med Sjögrens syndrom? Vilka personer i en högriskgrupp är det som slutligen utvecklar reumatoid artrit? Och hur vet vi vem som har mest nytta av en viss behandling?

-- Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

I rapporten kan du läsa om frågor vi alla har kring reumatiska sjukdomar och hur det berör oss, om framtidsspaningar och våra förhoppningar. Vi borrar ner oss och ställer frågan om vad som menas med forskning alls, och inte minst bjuder rapporten på en rad intervjuer med forskare som berättar om sina projekt de fått anslag för och varför de är så viktiga för reumatiker nu och i framtiden. Du kan också läsa om den stora satsningen som Reumatikerförbundet gör för att lyfta forskning om rehabilitering.

Du kan välja att läsa rapporten som pdf eller som e-tidning, ladda ner den eller läs den på din skärm i datorn, i din platta eller på mobilen. Är du dessutom medlem så får du den som bilaga i årets sista nummer av Reumatikervärlden.