Minst en miljon svenskar har artros, som är den vanligaste kroniska sjukdomen i världen hos personer äldre än 65 år. Artros drabbar inte bara äldre. Ungefär fem procent av alla mellan 35 – 55 år beräknas ha artros i någon led. Både män och kvinnor har lika stor risk att utveckla artros.

Premiär för diagnosportalen Att leva med artros

Nyligen uppdaterades diagnossidan för artros med ett nytt läsvänligt utseende, här hittar du det mesta du behöver veta om artros, hur den diagnosticeras och hur den behandlas, men också ett stort fokus på hur det är att leva med artros och vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt. Här finns aktuella artiklar, föreläsningar, personliga berättelser och mycket annat.

Kursen Att leva med artros – kunskap som kan förändra livet

Artros påverkar mycket i vår vardag. Därför har vi glädjen att kunna erbjuda dig ett digitalt informationsmaterial där du som har artros eller du som vill lära dig mera om diagnosen kan inhämta kunskap. Du får grundkunskap om vad artros är, hur du får diagnosen, hur den kan behandlas och vad du själv kan göra. Du får ta del av handfasta tips och råd vad du kan göra i din vardag för att hantera din artros så att du ska kunna må så bra som möjligt. Med bland annat filmat material guidar dig kunniga fysioterapeuter genom kursen.

Devisen: ”Den som har kunskap om sin diagnos är trygg” är något vi känner till genom våra medlemmars samlade erfarenheter och genom forskningen.  Kort och gott, har du koll så har du verktyg att själv kunna påverka din vardag i livet och må bättre.

Kursen är gratis och det enda du behöver är en dator, platta eller mobil. Var du vill och när du kan.

Ta hand om dig!

Beryl Svanberg tipsar om hur du tar hand om dig när du har artros i kursen Att leva med artros

Starta kursen i länken ovan så får du ännu mer tips och råd. 

Föreläsning om artros

Maria Andersson är biomedicinsk analytiker och doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar som seniorforskare på FoU Spenshult i Halmstad och hennes huvudsakliga forskningsområde är smärta vid artrit och artros. Filmen spelades in 2020.

Du kan läsa en längre intervju med Maria Andersson här.

Vad vet du om vårdförlopp för artros?

”Effektiv behandling måste sättas in så snabbt det går”

Vården måste bli bättre på att behandla artros enligt riktlinjer och vårdförlopp, skriver Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, i dag på Internationella Artrosdagen.

"[Att]...många patienter får starka läkemedel utskrivna innan de erbjuds grundbehandling i form av patientutbildning och fysisk träning är nedslående, eftersom en fördröjning kan medföra att en förbättring av patientens fysiska förmåga och välmående skjuts framåt i tiden. Läkemedel är så klart bra och kan vara avgörande för att patienten ska klara av smärta och värk.

"Det fungerar inte att bara gå hem med en lapp i handen om hur man ska träna och äta, utan det krävs bra verktyg." - Lotta Håkansson, debattartikel i Dagens Medicin

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp?

Vad betyder det och hur gör det någon skillnad för dig som patient? Det har en stor och avgörande roll för att få primärvården att ta sjukdomar på allvar och för att du som patient ska bli lyssnad på. Det är en sak att man har tydliga standardiserade förlopp för sjukdomar som primärvården ska förhålla sig till, men ett personcentrerat och sammanhållet förlopp innebär att det ska handla om dig som person, det kräver att om det ska ha någon betydelse så ska förloppen vara individualiserade.

Ritva Elg har deltagit som patientföreträdare och medverkat tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för artros.

Att medverka som patient är att ta med sig perspektiv som är viktiga för att de har en verklig bakgrund, istället för att professionen gissar eller tror vad som är viktigt ur ett patientperspektiv.

Här kan du läsa mer om vårdförlopp för höftledsartros.

”Alla kommer få det”

Här berättar Ritva Elg om arbetet med att ta fram vårdförlopp för höftledsartros och att det är så vanligt att bli bemött i primärvården med ett slags ointresse.


”Det är väldigt bra, för man har behandlats olika, det är rätt godtyckligt vilken typ av läkare som man råkat ha som primärvårdsläkare. Många har inte tagit det på allvar, som min egen läkare som under många år sa: ”Ah, ja, alla har artros”. Eller: ”Alla kommer få det”.


Forskningsprojekt om artros som stöds av Reumatikerförbundet


Alla forskningsprojekt om artros samlade från 2018 hittar du här: Forskningsprojekt