Jesper Caron är inne på sitt sjuttonde år som föreläsare och humörtränare. Han tar sin utgångspunkt i vad som kallas ”positiv psykologi” – ett vetenskapligt område som studerar de faktorer som har betydelse för lycka och välmående. Han har själv en reumatisk sjukdom, oligoartrit, som i perioder har gjort honom sängliggande.

– Jag hade ständig värk i 7–8 år, men det sista året hade jag verkligen jätteont. Ska det vara så här livet ut? Då vill jag inte vara med. Så tänkte jag ofta. När det var som värst hade jag självmordstankar. Men min familj höll mig kvar. Vändpunkten kom när jag insåg att det bara var jag själv som kunde påverka mitt mående. Värken försvann inte, men jag lärde mig hantera den. Det var min första kontakt med mental träning.

Mental träning och den positiva psykologin fokuserar på de styrkor och resurser som finns i varje människa. Det handlar om att på ett strukturerat och medvetet sätt träna upp sin förmåga att låta de positiva tankarna dominera. Målet är att ge sig själv förutsättningar att må bättre – och att fungera bättre som människa, berättar Jesper Caron.

– Grunden till mental träning är att försätta både kropp och sinne i djup avslappning, ett tillstånd mellan sömn och vakenhet där alla negativa tankar stängs ute. Ett slags mentalt rum där du får vara ifred från allt som snurrar i huvudet. Det rummet ser olika ut för alla, men väl där kan du rikta tankarna och fokusera på det som får dig att må bra. För mig var den en enkel fras: Jag gör så gott jag kan. Den tanken var oerhört värdefull för mig och fick mig att hitta en väg att överleva.

För många som lever med kronisk sjukdom finns oron ständigt med. Särskilt vid läggdags tenderar ångest och existentiella frågeställningar att smyga sig på, något även Jesper Caron känner igen.

– Kommer jag överleva? Orkar min partner stanna kvar hos mig? Vad händer när jag blir utförsäkrad? Kan jag vara en bra förälder till mina barn? Det är inte de tankarna du behöver när du ska sova. När du är trött får du dessutom inga bra svar. Det är här det mentala rummet kan vara till hjälp. Här kan du hitta ersättningar till de tankar som stör och påverka dem i positiv riktning. Lider du av sömnstörningar kan mental träning dessutom vara en bra lösning för att kompensera bristen på sömn.

Att fokusera på det man redan har som skänker glädje och livskvalitet, och på sådant man kan kontrollera, är ett sätt att bryta ett negativt tankemönster, säger Jesper Caron.

– När man är sjuk är det lätt att man fokuserar på det man inte kan kontrollera, det vill säga sin sjukdom. Men skiftar man perspektiv och funderar på vad man faktiskt kan göra skapas helt nya möjligheter. Vad kan jag göra som skänker livskvalitet? Hur kan jag bidra? Vad har jag i mitt liv som gör mig glad? Fokusera på det du har och vad som är möjligt att göra utifrån dina förutsättningar. Tänk möjligheter i stället för problem. Det går att träna tanken. 

Humörtränarens 3 tips för livskvalitet

Ur: Reumatikervärlden #2 – 2023
Text: Therese Johansson