Kan högintensiv intervallträning förbättra hjärt-lung funktion, kärlfunktion, allmän hälsa, sömn och smärta hos patienter med reumatoid artrit?  Och vilka effekter på smärta och trötthet kan ett kombinerat fysiskt träningsprogram ge hos personer med med systemisk skleros? Detta är ett par av de frågeställningar som förhoppningsvis kan besvaras i nya forskningsprojekt inriktade på rehabilitering.

Reumatikerförbundet är en av de största enskilda givarna till svensk reumatologisk forskning och delade i år ut nästan 13 miljoner kronor i forskningsanslag. Men sedan 2020 och för tredje året i rad har förbundet dessutom gjort en särskild och riktad satsning på forskning om rehabilitering. Tanken är att forskningen ska bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar, som fysisk träning, multidisciplinär teamrehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och klimatvård. 

Forskare som beviljats anslag 2022


Annelie Bilberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 600 000 kronorForskning: Tre månaders högintensiv intervall träning vid reumatoid artrit. Effekter på kardiovaskulär funktion, fysisk kapacitet, inflammation och hälsa.

Carina Boström, Karolinska Institutet: 200 000 kronor

Forskning: Högintensiv intervallträning för patienter med systemisk lupus erythematosus – effekter och patientupplevelser. 

Emma Haglund, FoU Spenshult: 600 000 kronor

Forskning: Hur påverkar högintensiv konditionsträning fysiologiska, anti-inflammatoriska och självupplevda parametrar hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit?

Malin Mattsson, Karolinska Institutet: 250 000 kronor

Forskning: Effekterna av ett kombinerat fysiskt träningsprogram för personer med systemisk skleros med fokus på smärta och trötthet: En randomiserad kontrollerad europeisk multicenterstudie.

Elisabeth Mogard, Skånes universitetssjukhus: 400 000 kronor

Forskning: Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA. Med fokus på personcentrerad vård och den icke-farmakologiska rehabiliteringsprocessen i klinisk praxis. 

För mer information, var god kontakta: Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning och intressepolitik, Reumatikerförbundet, telefon: 072 507 80 37, [email protected]