Är högintensiv intervallträning bra för den som reumatoid artrit (RA)? Hur kan vården säkerställa ett personcentrerat arbetssätt för personer med RA i ett tidigt skede? Och hur påverkar högintensiv konditionsträning individer med inflammatorisk ryggsjukdom? Detta är några frågor som förhoppningsvis kan besvaras efter flera års forskning om rehabilitering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Reumatikerförbundets särskilda satsning på forskning om rehabilitering har pågått i fyra år. Nu delas de sista anslagen ut till forskarna i denna särskilda satsning. I december 2023 beviljades totalt 1 150 000 kr till tre forskare, för de återstående delstudierna.

- Rehabilitering i form av till exempel fysisk träning är en central del i behandlingen av personer med reumatisk sjukdom. Därför har den här satsningen legat mig mycket varmt om hjärtat. Alla som tränar i någon form vet ju att det är bra för kroppen, men för den som har sjukdomssymtom som kan minskas om man tränar rätt är det så klart extra viktigt att vården kan berätta vad som är just den bästa träningen. Vi hoppas att den här satsningen kan bidra till att räta ut en del frågetecken, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet.

Forskare som har beviljats anslag i december 2023 är:

Läs hela pressmeddelandet med bakgrund och motiveringar här!