Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium ges till Lars Rönnblom, överläkare vid reumatolog- och internmedicinkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid Uppsala universitet.

Lars Rönnbergs forskning har utgått från observationer från enskilda patienter med SLE, såsom den banbrytande observationen att interferon-alfa-behandling av en tumörsjukdom kan leda till SLE-sjukdom. Han har under sina år som forskare arbetat nära patienter och i nära samarbete med personer med SLE. Genom denna samverkan har han skapat ett svenskt SLE-register, vilket har bidragit till flera internationellt uppmärksammade forskningsframsteg inkluderande betydelsen av typ I interferonsystemet för sjukdomen SLE. Interferonsystemets betydelse för SLE-sjukdomen är numera internationellt accepterad, sambandet understryks av att läkemedel som blockerar interferonsystemet har visat mycket god effekt vid SLE.

I likhet med Nanna Svartz egen forskning, som bland annat ledde fram till läkemedlet Salazopyrin för snart hundra år sedan, har Lars patientnära forskningsresultat utmynnat i ett nytt läkemedel. Det är riktat mot interferonreceptorn och finns nu godkänt för behandling av patienter med SLE.

Hur känns det att få ta emot Nanna Svartz stipendium 2023?

- Min omedelbara reaktion var att jag blev förvånad, rörd och hedrad. Stipendiet är kopplat till Nanna Svartz som var en väldigt betydelsefull och unik person inom reumatologin. Därför är det särskilt roligt att erhålla detta stipendium, säger Lars Rönnberg.

Hela motiveringen:

Professor och överläkare Lars Rönnbloms forskning har under 40 år och alltsedan hans avhandlingsarbete haft fokus på att förstå de molekylära mekanismer som leder till sjukdomen systemisk lupus erythematosis, (SLE), särskilt betydelsen av interferonsystemet. Ett övergripande syfte med forskningen är att förbättra behandlingen och livet för patienter med SLE. Lars forskning har utgått från observationer från enskilda patienter med SLE såsom den banbrytande observationen att interferon-alfa-behandling av en tumörsjukdom kan leda till SLE-sjukdom.

Lars har under sina år som forskare arbetat nära patienter och i nära samarbete med personer med SLE. Genom denna samverkan har han skapat ett svenskt SLE-register, vilket har bidragit till flera internationellt uppmärksammade forskningsframsteg inkluderande betydelsen av typ I interferonsystemet för sjukdomen SLE. Interferonsystemets betydelse för SLE-sjukdomen är numera internationellt accepterad, sambandet understryks av att läkemedel som blockerar interferonsystemet har visat mycket god effekt vid SLE. I likhet med Nanna Svartz egen forskning, som ledde fram till bestående avtryck via läkemedlet Salazopyrin för snart hundra år sedan, har Lars patientnära forskningsresultat utmynnat i ett nytt läkemedel som är riktat mot interferonreceptorn och finns nu godkänt för behandling av patienter med SLE. Noterbart är att Salazopyrin används än i dag inom reumatologin.

Sammanfattningsvis har Lars forskning utgått från patienter med SLE och möjliggjort utvecklingen av nya behandlingar som används av patienter med SLE runt om i världen. Han belönas för framstående svensk reumatologisk forskning med internationella genomslag.

Stipendiet delades ut den 5 september 2023.

Om Nanna Svartz-stipendiet:
Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänheten.

Lars Rönnblom är en av de forskare som fått forskningsanslag från reumatikerförbundet.
Läs mer om hans forskningsprojekt här!

För ytterligare kommentarer från stipendiaten, var god kontakta:
Lars Rönnblom [email protected]

För mer information om stipendiet, var god kontakta:
Monica Persson, forskningsansvarig, Reumatikerförbundet, 072-144 88 86 eller [email protected]