Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium ges till Anders Bengtsson, professor och reumatolog i Lund.

Ur motiveringen

Professor Anders Bengtssons forskning kring systemisk lupus erythematosus (SLE) har utgått från patientfrågeställningar, exempelvis miljöfaktorer som kan associeras med SLE, mekanismer bakom och frekvens av hjärtkärlsjukdomar, samt hur sjuklighet och förtida död kan undvikas vid SLE. Speciellt anses Anders aktuella forskning kring trombocytfunktioner vid SLE vara världsledande och viktig för att förstå en del av orsakerna till komplikationer vid SLE.

Anders har på flera sätt samarbetat med patienter i sin forskning, men han har också undervisat och varit verksam i Reumatikerförbundets Forskningsråd. Han var en av de drivande bakom SLE-gruppens patientundervisning som startades på 1990-talet, och han har fortsatt att dela med sig av sin kunskap via föreläsningar för Reumatikerförbundet, lokala reumatikerföreningar samt till allmänheten under åren. Genom sitt engagemang bidrar Anders till ett ökat intresse och kännedom om SLE och SLE-forskning.

Sammanfattningsvis har Anders bedrivit både patientnära och immunologisk forskning med patienten i fokus samt framgångsrikt samarbetat med patienter på lokal och nationell nivå.

Om Nanna Svartz-stipendiet: Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet.

Läs mer om stipendiet i pressmeddelandet här!