Det är fysioterapeuterna som ofta är de som först möter icke diagnostiserade patienter och är därför en viktig länk i kedjan för att få en diagnos ställd så att patienten kan börja på effektiv behandling.

På Reumatikerförbundets kurser får de lära sig karakteristiska sjukdomsdrag, hur man undersöker och behandlar, samt hur man rekommenderar egenvård och uppföljning.

De får också lära sig det senaste om lämplig träning och uppföljning.

Efter att ha genomgått Reumatikerförbundets utbildningar är fysioterapeuterna bättre rustade att hjälpa läkare med kompletterande undersökning och information för att ställa diagnos tidigt.

Utbildningsmaterialet har utvecklats genom ett samarbete mellan Reumatikerförbundet, Abbvie och fysioterapeuter med specialistkompetens inom reumatologi.

För mer information om utbildningarna kontakta Lena TholssonReumatikerförbundets kansli.

Mer att läsa