Projekt för bättre rehabilitering och egenvård

Hur påverkar högintensiv intervallträning hälsan hos patienter med inflammatoriska ryggsjukdomar och hur kan man skapa bättre individanpassade rehabiliteringsprogram med hög följsamhet?

Det vill Emma Haglund ta reda på i en studie som omfattar 50 personer under ett drygt år.

Emma är, Leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom reumatologi, docent vid Högskolan i Halmstad

Läs hela projektbeskrivningen här: Projekt för bättre rehabilitering och egenvård

Kostens påverkan på hälsoutfall hos patienter med Ankyloserande Spondylit

Att kosten påverkar vår hälsa ”vet” ju alla, men kostens påverkan på sjukdomsaktivitet hos patienter med AS är i stort sett outforskad. En handfull interventionsstudier har gjorts, men inte en enda dietstudie som upprätthåller god vetenskaplig metod och kvalitet har genomförts.

Det vill forskaren Erik Hulander vid Göteborgs universitet ändra på i ett projekt som kommer att analysera stora mängder insamlade data.

Läs hela projektbeskrivningen här: Kostens påverkan på hälsoutfall hos patienter med Ankyloserande Spondylit


Studie av sjukdomsutveckling, biomarkörer och prognostiska faktorer för att öka förståelsen av sjukdomsutveckling och möjliggöra tidigare diagnostik

Rubriken sammanfattar väl vad den kliniska studien hoppas uppnå. Ansvarig forskare är Elisabet Lindqvist, Skånes universitetssjukhus.

Läs hela projektbeskrivningen här: Studie av sjukdomsutveckling...

Studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit

Kunskapen är låg om vilka som riskerar att utveckla allvarlig sjukdom och samsjuklighet och det vill det här viktiga projektet ändra på. Ansvarig forskare Helena Forsblad d'Elia vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hennes team stöds med en kvarts miljon av Reumatikerförbundet.

Läs hela projektbeskrivningen här: Studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit


Mer att läsa