Matens påverkan på sjukdomsaktiviteten hos patienter med AS är oklar.

– Mycket få studier har gjorts, och den vetenskapliga kvaliteten varierar dessutom i dessa. Vissa antyder att kosten kan ha betydelse, men detta behöver undersökas mer, säger Erik Hulander, som forskar i ämnet.

Målsättningen med Erik Hulanders projekt är att undersöka om kosten skiljer sig väsentligt mellan patienter med respektive utan AS. Han ska också studera om näringsintag och kostvanor hänger ihop med sjukdomsaktivitet och sjukdomens svårighetsgrad hos patienter med AS.

Data från 155 patienter med AS är insamlad i en tidigare studie från Region Västerbotten. Patienterna har genomgått en klinisk undersökning, besvarat kostenkät, frågeformulär avseende sjukdomsaktivitet och fysisk funktion, mätning av bentäthet och kroppsammansättning samt genomgått röntgen av kotpelare för gradering av AS-relaterade förändringar. Kontroller utgörs av personer utan AS som har inkluderats i en studie i Umeå och som har besvarat samma kostenkät. Studien kommer att omfatta fyra ålders- och könsmatchade kontrollpersoner per patient med AS.

– Datan innefattar näringsintag, biomarkör för inflammation, information om socioekonomiska faktorer och övriga diagnoser, förklarar Erik Hulander.

Nyttan för patienten

Erik Hulander säger att intresset för kost överlag är stort hos patienter med reumatiska sjukdomar. Många funderar på om de kan äta sig till en bättre hälsa och vad de i så fall ska välja för mat.

– Tidigare kostforskning inom reumatologi har i huvudsak fokuserat på patienter med reumatoid artrit. Nu vill vi fylla kunskapsluckan när det gäller kostens påverkan på AS, säger han.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

– Det betyder mycket. I det här projektet behövs framför allt arbetstid och det här anslaget använder jag till att köpa loss tid från kliniken. Sedan är det förstås jättekul att Reumatikerförbundet stödjer forskning om kostens betydelse.

Drivkraft: ”Dels nyfikenheten, dels en vilja att reda ut komplicerade frågor. Jag har alltid velat studera underutforskade ämnen, där patienter eller anhöriga har hopp om effekt från kosten, men där det saknas dokumentation om så är fallet eller ej. Jag vill gärna vara del i att försöka minska gapet mellan tro och det som har vetenskaplig evidens.”

Erik Hulander

Titel: Dietist och medicine doktor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, forskar vid Sahlgrenska akademin

Forskning: Kostens påverkan på hälsoutfall hos patienter med Ankyloserande Spondylit

Anslag: 75 000 kr

Erik Hulander

Läs mer om Ankyloserande Spondylit här!

Vill du ge en gåva till forskningen? Swisha din gåva!


Text: Catharina Bergsten

Ur: Forskningsrapporten 2024 – här hittar du den senaste och alla våra forskningsrapporter