Elisabeth Mogard får årets Vårdforskningsstipendium på 50 000 kronor från Reumatikerförbundet. Hennes forskning bidrar till att möjliggöra mer riktad, personcentrerad rehabilitering för personer med tidig reumatoid artrit (RA).

Elisabeth Mogard är leg. fysioterapeut och medicine doktor på Reumatologen i Lund vid Skånes universitetssjukhus. Hon mottar årets Vårdforskningsstipendium i samband med Reumadagarna i Linköping i september.

Reumatikerförbundets motivering:

Elisabeth Mogards forskning kring personcentrerad vård stärker patienters perspektiv och ökar förståelsen för patientens behov genom hela rehabiliteringsprocessen. En ökad patientdelaktighet i vård- och rehabiliteringsprocesserna förväntas kunna minska funktionshinder och stödja mer hälsosamma levnadsvanor, vilket sammantaget kan leda till en bättre hälsa. Forskningsprojektet har stor klinisk betydelse och Elisabeth Mogards kliniska förankring förväntas underlätta att forskningsresultaten kommer att implementeras på bred front i klinik.

Elisabeth, hur känns det att bli tilldelad årets Vårdforskningsstipendium?

- Det är mycket hedrande och uppmuntrande att som fysioterapeut inom reumatologi bli tilldelad Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium. För mig är det också ett fint erkännande av den patientnära kliniska rehabiliteringsforskningen och vikten av alla studiedeltagares generösa bidrag kring deras erfarenheter och behov. Stipendiet visar även värdet av ett långsiktigt utvecklingsarbete kring komplexa rehabiliteringsinsatser.

Läs mer information om den forskning som belönas i årets utdelning här!

Om vårdforskningsstipendiet

Varje år delar Reumatikerförbundet ut ett vårdforskningsstipendium på 50 000 kronor till någon som bidrar till att förbättra vården för personer med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Stipendiaten ska ha disputerat under de senaste åren och vara sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen, som exempelvis artrit, artros och långvarig smärta.

Läs hela pressmeddelandet här.