Biologiska läkemedel tidigt i behandlingen effektivt mot RA

Kom och lyssna på professor Jon Lampa, Karolinska universitetssjukhuset, som ingår i en stor studie (Nordstar-studien) som kan svara på frågan vilken behandling som är mest effektivmot nyupptäckt reumatoid artrit, RA.  

"Under min forskarkarriär har jag aldrig tidigare medverkat till resultat som är så direkt viktiga för en sjukdomsgrupp."