Dercums sjukdom

Vem drabbas

Adiposa dolorosa, eller Dercums sjukdom som den också kallas, debuterar ofta i medelåldern och är troligen 20-30 gånger vanligare hos kvinnor. Sjukdomen tros i vissa fall vara ärftlig. Uppskattningsvis har 3 000–5 000 personer i Sverige sjukdomen.

Symtom

Det främsta symtomet är smärta vid tryck och/eller beröring. Smärtan utgår framför allt från ansamlingar av fett, så kallade lipom eller fettknölar, som finns strax under huden.
Andra vanliga symtom är trötthet, psykisk utmattning och depression. Det är oklart vad som hör till sjukdomen och vad som är en följd av lång tids smärta. Sjukdomsbilden är sammansatt och ibland diffus.

Ytterligare symtom som kan följa med syndromet är kostokondritkarpaltunnelsyndrom, underfunktion av sköldkörteln och Sjögrens syndrom.

Sjukdomen går ofta i skov.

Behandling

Symtomlindrande behandling är bland annat värme och akupunktur.

Det finns få vetenskapliga studier på hur adiposa dolorosa ska hanteras. Behandlingen bygger främst på klinisk erfarenhet, det vill säga det som fungerat på tidigare patienter. Värme, akupunktur, hypnos och kognitiv beteendeterapi är exempel på olika symtomlindrande behandlingar som använts med gott resultat. Viktnedgång ger inte en smärtlindrande effekt, något som tidigare ansetts troligt. Fettsugning däremot ger viss smärtlindrande effekt, även om effekten tycks avta med tiden.

Mer information

Namnet Adiposa dolorosa betyder ”den smärtande fettväven”. Detta är en ovanlig sjukdom som tillhör gruppen lokala och generella smärttillstånd.

Mycket är oklart vad gäller uppkomstmekanismer och en teori är att smärtan uppstår när fettknölarna, lipomen trycker på nervändar, men den förklarar inte fullständigt uppkomsten av sjukdomen.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se