Mikroskopisk polyangit (MPO)

Vem drabbas

MPO drabbar främst medelålders personer, både män och kvinnor.

Symtom

Sjukdomen sätter sig i de små blodkärlen i framförallt njure och lunga. Symtomen beror på vilket organ som drabbas, men i princip alla får symtom från njurarna. Vävnaden påverkas snabbt och utan behandling förstörs njurarna. När lungorna drabbas märks det i första hand genom andnöd. I svårare fall kan förstörelse av lungorna leda till att man hostar blod.

MPO kan också orsaka led- och muskelvärk, samt allmänna symtom som feber och viktnedgång.

Så här ställs diagnosen

För att ställa diagnosen används olika autoantikroppar och eventuellt biopsi av njurarna samt lungröntgen.

Behandling

Antireumatiska läkemedel används. I svåra fall kan behandling med immunglobuliner eller ett blodbyte ge bra effekt. Även en viss typ av antibiotika används ibland som behandling mot sjukdomen.

Mer information

MPO tillhör gruppen vaskuliter.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!