En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra - Reumatikerförbundet

En ny app kan bidra till att fler kan jobba och må bra

I dag kan många människor med inflammatorisk ledsjukdom arbeta, tack vare ett tidigt omhändertagande, biologiska läkemedel och ett strukturerat vårdförlopp. Dock har 80 procent mer än en månads sjukfrånvaro per år.

Att personer med inflammatorisk ledsjukdom (artrit) sjukskrivs kan till exempel bero på symtom som smärta eller trötthet, men även dåliga förutsättningar på jobbet. Samverkan med arbetsgivaren är en nyckelfaktor för en hållbar arbetssituation, men ibland saknar arbetsgivaren den kunskap som behövs.

Mathilda Björk leder ett forskningsprojekt som ska utveckla och anpassa en befintlig app, SWEPPE, så att den passar personer med inflammatorisk ledsjukdom. SWEPPE togs fram för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare, och har testats under en tid.

– I SWEPPE kan medarbetare bland annat få stöd att sätta mål relaterat till arbete, identifiera hinder för att nå sina mål, strategier att använda för att hantera dessa hinder och veckovis utvärdera hur det går med arbetet.

Mathilda Björk

Medarbetaren kan även registrera sitt mående och arbetssituation dagligen, lära sig mer om vilka vanor som påverkar hälsan samt ställa frågor till en coach. I SWEPPE ges tillgång till ett faktabaserat bibliotek med värdefull information, kunskap och tips i vardagen. Arbetsgivaren får tillgång till biblioteket, men kan också ta del av sådan information som medarbetaren väljer att dela med sig av, exempelvis om mål eller vilket stöd som behövs i arbetet.

– Tanken är att informationen i SWEPPE ska vara ett stöd som kan användas i dialog och samarbete mellan parterna för att skapa en realistisk och hållbar arbetssituation, säger Mathilda Björk.

Den nya appen, som får namnet SWEPPEia, kommer att anpassas till personer med artrit i en utvecklingsprocess där personer med inflammatorisk ledsjukdom medverkar. Därefter kommer SWEPPEia att testas under sex månader i en randomiserad kontrollerad studie med 100 personer med artrit. Forskarna ska titta på om sjukfrånvaron påverkas samt studera självrapporterade mått, och jämföra med en kontrollgrupp.

– Individer inkluderas via reumatologenheter i sydöstra sjukvårdsregionen samt via sociala medier. Senare kommer 30 personer att intervjuas om hur de upplever användandet av SWEPPEia, säger Mathilda Björk.

Nyttan för patienten

Genom att SWEPPEia bygger på en tidigare utvecklad app kan den färdigställas relativt snabbt.– För individen kan användandet av SWEPPEia leda till en bättre och mer hållbar arbetssituation. Det bidrar i sin tur till minskad sjukfrånvaro, ökad självkänsla och ökat välmående. Det är dessutom ekonomiskt bra för individen att slippa sjukskrivning, säger Mathilda Björk.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

– Det innebär att vi kan skräddarsy appen för just den här patientgruppen. Vi kommer att använda anslaget till samverkan med personer i en ganska stor referensgrupp för att klargöra hur den bäst behöver anpassas. Sara Hjalmarsson är forskningspartner i projektet och Mathilda Björk tycker att hennes medverkan är omistlig.– Sara tillför expertkunskap. I referensgruppen finns forskningsdeltagare, men Sara är inte en del i den gruppen utan hon ingår i forskargruppen med samma villkor som de övriga forskarna, så vi jobbar mycket tätare ihop. Med hjälp av Saras synpunkter kommer projektet att bli mer användarvänligt i alla avseenden.

Vad är det bästa med att ha en forskningspartner?

– Jag har arbetat med forskningspartners i många år och ser det som helt avgörande för att vi ska kunna få fram ny kunskap och nya innovationer som verkligen kommer till nytta. Utan forskningspartner hade till exempel SWEPPE aldrig sett ut som den gör, säger Mathilda Björk.

Sara Hjalmarsson kommer att följa projektet steg för steg och bidra med sina erfarenheter och åsikter.

– Vi som lever med reumatisk sjukdom har ett unikt perspektiv, som behöver tillvaratas i forskningen. Om vi är många som är med och lägger pusslet blir det så mycket bättre. Jag tror att forskningspartners kan uppmärksamma problem som andra inte lägger märke till. Och om den här appen blir användarvänlig kan den fungera som ett hjälpmedel i arbetslivet framöver.

Sara Hjalmarsson

Sara Hjalmarsson kommer bland annat att vara med och påverka hur informationen till forskningsdeltagarna ser ut, hon kommer att granska hur appinnehållet utformas, men också vara med och analysera resultatet.

– I det analysarbetet kan jag lyfta erfarenheter från personer som lever med inflammatorisk ledsjukdom, tack vare att jag själv har en reumatisk sjukdom, säger hon.

Eftersom Sara Hjalmarsson har arbetat som forskningspartner i flera tidigare projekt har hon samlat på sig en del erfarenheter;

Ett viktigt budskap till nya forskningspartners är just är vi måste våga stå för för vårt perspektiv. Våra röster måste höras och lyssnas på.

Sara Hjalmarsson
Mathilda Björk

Mathilda Björk

Titel: Professor i arbetsterapi vid Linköpings Universitet och i Region Östergötland

Forskning: Appen SWEPPEia för en hållbar arbetssituation – en randomiserad kontrollerad studie av en digital stöd- och samverkansintervention för personer med inflammatorisk ledsjukdom och deras arbetsgivare.

Anslag: 175 000 kr

Drivkraft: ”Min drivkraft som forskare är att både ställa frågor och söka svar. Jag strävar också efter att genomföra forskningen nära användarna för att skapa resultat som verkligen kommer till nytta och gör skillnad, då blir jag väldigt glad”.

Sara Hjalmarsson

Titel: Forskningspartner

Drivkraft: ”Jag har levt med en reumatisk sjukdom i 45 år och om jag kunde välja bort den skulle jag göra det alla dagar i veckan. Men nu när jag inte kan det har jag istället valt att använda mina erfarenheter för att göra något bra för andra i liknande situation.”

Vill du ge en gåva till forskningen?

Ge med Swish!

Text: Catharina Bergsten
Bilder: Adobe stock
Ur Forskningsrapporten 2024 – här hittar du den senaste och alla våra forskningsrapporter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng