Lyckad uppvaktning räddade bassängträningen - Reumatikerförbundet

Lyckad uppvaktning räddade bassängträningen

Det går att påverka med rätt taktik. Efter månader av hårt arbete och smart taktik från Östergötlands Reumatikerdistrikt har regionen skjutit till de pengar som krävs för att säkra tillgången till bassängverksamhet i länet.

– Ja, det är en riktig solskenshistoria det här. Efter nedstängningar till följd av pandemin och stängda varmvattenbad till följd av renoveringar ser det nu ut som att vi kommer att gå stärkta ur detta, säger Karin Eriksson, ordförande för Reumatikerdistriktet i Östergötland.

Karin Eriksson, ordförande Reumatikerdistriktet Östergötland

I maj 2022 beslutade Region Östergötland att avsätta stödpengar för att reumatikerföreningarnas medlemmar, och även medlemmar i andra funktionsrättsförbund, ska kunna träna till subventionerat pris i någon av länets varmvattenbassänger, både regionens egna bassänger och de som drivs av privata aktörer. Stödet delas ut via samarbetsorganisationen Funktionsrätt.

Drog igång möten med politikerna

Att regionen nu beviljat ekonomiskt stöd till bassängträning har däremot inte skett av sig självt. I oktober 2021 kallade Reumatikerdistriktet in till en politikerutfrågning i Linköping där fler varmvattenbassänger var en av huvudpunkterna. Det finns idag sju stycken varmvattenbassänger i regionen, varav en, på lasarettet i Motala, är stängd för renovering och planeras att öppnas på nytt under hösten

– Vår taktik var att först samla till ett stormöte med politiker från alla partier där våra medlemmar kunde ställa frågor. Sedan bjöd vi in ett parti i taget till möte med vår intressepolitiska grupp för att där diskutera frågorna mer i detalj. Och det blev ju väldigt bra! Vi fick ett avtal om stödpengar för rehabträning, och nu får vi verkligen hoppas att de pengarna räcker till, en uppföljning kommer att ske hösten 2022, säger Karin Eriksson.

Vad var det ni lyckades få fram under mötena när det gäller just bassängträning?

– Att behovet är så stort och att vi är så många som är beroende av det för vår hälsa. Politikerna lyssnade och tog verkligen till sig det vi berättade om hur situationen ser ut på de olika baden och att antalet platser inte räcker till, säger Karin Eriksson.

En annan framgångsfaktor var samarbetet med Funktionsrätt, både när det gäller varmvattenbad och annan träning. I Funktionsrätt Östergötland ingår idag 35 länsföreningar med runt 22 000 medlemmar.

– Ju fler organisationer som går samman och arbetar för en viss fråga desto större genomslag får det. Så det är verkligen ett tips till andra reumatikerdistrikt: nätverka och gå samman med andra organisationer på orten så blir det lättare att driva frågor som den om bassängträning, säger Karin Eriksson.

Nu samma villkor för alla reumatikerföreningar i Östergötland

Ett annat problem i Östergötland har varit att på vissa orter har baden tagit ut en avgift för föreningarna medan andra orter erbjudit det gratis. Med det nya avtalet och stödet blir bassängträning subventionerat för samtliga reumatikerföreningar i Östergötland.

– Det känns väldigt skönt. Det har varit ett problem och en stor orättvisa att vissa föreningar har varit tvungna att betala dyra pengar för sin bassängverksamhet medan andra fått det gratis.

Bassängupproret

Bassängträning är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitetet för många av våra medlemmar. När tillgången till bassänger försämras då försämras också hälsan och välbefinnandet.

Reumatikerförbundet tar tempen i landets varmvattenbassänger med frågan om hur det står till ute i landet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng