Policys och andra dokument

Här finns information och olika typer av dokument. Klicka på rubriken och sedan på länkar för att läsa dokumenten på datorn eller ladda ner dokumentet till din dator.

Om du saknar något – tveka inte att kontakta oss!

Verksamhetsplanering och verksamhetsberättelser

Policys och riktlinjer


Ekonomi

Lön till förbundets generalsekreterare utgår med 80 900 kr per månad.

Stämmor och konferenser