Intressepolitiskt program

Människor med reumatiska sjukdomar både vill och kan leva ett gott liv, men kan komma att behöva lite mer stöd än friska för att fullt ut kunna delta i samhället. Det kan handla om vård i tid, att rehabiliteringen fungerar och att vården inte delar upp människan efter specialistrollerna inom sjukvården utan ser till hela människan – från själen till leden, från muskelfästet till familjebildning och från barn till pensionär.

Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla och de flesta människor med reumatisk sjukdom både kan och vill jobba, men även här kan en del stöd behövas. Det kan till exempel gälla anpassningar av arbetsplatsen och ett mer flexibelt socialförsäkringssystem.

De reumatiska sjukdomarna är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser, vi talar om cirka 200 sjukdomstillstånd. Reumatiska sjukdomar med inflammation i och funktionell påverkan på flera olika organsystem brukar benämnas inflammatoriska systemsjukdomar. Gemensamt för alla är att ju tidigare diagnosen ställs desto bättre är det, eftersom en lång väntan på diagnos kan leda till permanenta skador.

Reumatiska sjukdomar drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver individuell behandling.

I Sverige finns det ungefär en miljon människor med reumatisk sjukdom, varav cirka 40 000 är medlemmar i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. I det intressepolitiska programmet har vi identifierat en rad åtgärder för att reumatiker ska få ett så gott liv som möjligt. Och i förlängningen hitta lösningen på reumatismens gåta.

Nedan kan du läsa vårt intressepoltiska program, du hittar även en hälsoekonomisk rapport längre ned (maj 2024).

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Ladda ner intressepolitiska programmet här:

Vårt intressepolitiska arbete

Ur stadgarna för Reumatikerförbundet: Samlingsbegreppet reumatiker omfattar människor med reumatiska sjukdomar samt människor med andra sjukdomar i rörelseorganen.


Hälsoekonomisk rapport

Kostnader kopplade till rörelseorganens sjukdomar

En sammanställning av hälsoekonomiska studier, Lina Gruneau, Linköpings universitet 2023.

Ladda ner rapporten nedan.