Hur går det för forskningspartners i Sverige?

Det går väldigt bra! Temat för arbetsgruppens möte under EULAR är rekrytering av forskningspartners. Att vi fått möjligheten att berätta hur vi jobbar med det i Sverige visar på att vi har kommit långt och gör mycket bra som andra länder och organisationer kan lära sig av. Reumatologin i Sverige har kommit mycket längre än andra Europeiska länder när det gäller forskningspartners och det är otroligt givande att få dela med sig av våra kunskaper och lärdomar för att ge andra inspiration och tips för att komma vidare i deras arbete. Det är otroligt viktigt.

 

Vad för slags uppmärksamhet får verksamheten?

Vårt arbete får mycket uppmärksamhet, både i sammanhang som arbetsgruppen i EULAR, men även i Sverige. Jag kommer till exempel att föreläsa om patienter och allmänhetens medverkan i forskning i olika sammanhang utanför reumatologin i Sverige dom kommande månaderna Det tycker jag är otroligt spännande – jag älskar att få prata om forskningspartners.

Vi har kommit långt och andra medlemmar i EULAR. Det är alltid kul när någon inleder ett mejl med ”We know what fabulous work you do in Sweden…”

Om du jämför med Europa, hur ser utvecklingen ut i Europa, hur tror du att framtiden ser ut?

Vi rör oss alla mot ett gemensamt mål, och det är att forskningen ska göras tillsammans med patienter och allmänheten. Men vi rör oss dit i olika tempo och startar med olika förutsättningar. Länder som Sverige, Storbritannien och Nederländerna har kommit långt. I andra länder så är det fortfarande få som hört talas om forskningspartners och ännu färre som effektivt samarbetar med dom. Därför är EULAR en sån viktig mötesplats – vi får alla dela med oss av våra erfarenheter för att tillsammans komma närmare vårt mål.

Monica Persson Manrique

EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) är en intresseorganisation som presenterar profession såväl som patienter med reumatisk sjukdom. Varje år hålls en kongress med ett brett spektrum av deltagare från fältet tillsammans med patientorganisationer runt om i Europa. Du kan läsa mer om EULAR här: www.eular.org