Behçets sjukdom

Behçets sjukdom är en ovanlig sjukdom i Norden som karakteriseras av smärtsamma sår i munnen och på könsorgan, samt inflammation i ögonen.

Vem drabbas

Sjukdomen är vanligast i länderna öster om Medelhavet fram till och med Japan (sträckan kallas också Sidenvägen). Sjukdomen drabbar huvudsakligen unga vuxna mellan 25 och 35 år. Män drabbas tre gånger så ofta som kvinnor.

Symtom

Smärtsamma sår i munnen är ofta det första tecknet på sjukdomen. Såren läker i allmänhet inom en till två veckor utan ärr, men återkommer sedan med jämna mellanrum. Sår på könsorganen är också vanliga.

Ögoninflammationer förekommer ofta, vilka kan orsaka smärta och synnedsättning.

En rad olika hudförändringar såsom små blåmärken samt sår kan förekomma. Hälften får ledvärk eller artrit i de större lederna. Också mag-tarmkanalen och stora kärl kan drabbas.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs på de mest vanliga symtomen: Munsår, sår på könsorganen, ögonsymtom och hudutslag. Det finns också ett prov som kan utföras som kallas patergitest. Med en steril nål görs stick på underarmen. Om testet är positivt bildas inom ett till två dygn en upphöjning i huden vilket talar för sjukdomen.

Behandling

Behandlingen beror på var i kroppen sjukdomen sitter. Andra alternativ är olika typer av antireumatiska läkemedel.

En gammal medicin med namnet Colchicin är ett behandlingsalternativ.

Mer information

Behçets sjukdom räknas till gruppen vaskuliter.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!