Vaskuliter - Reumatikerförbundet

Vaskuliter

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Vaskuliter är en reumatisk sjukdom som angriper kroppens blodkärl. Det utvecklas en inflammation i kärlväggen som kan drabba kärl av alla storlekar vilket är centralt för diagnos och behandling. På grund av denna variation är symptomen också väldigt varierande beroende på vilken sorts kärl det är och vilket/vilka organ som påverkas.

I länkarna nedan kan du läsa mer om de vanligaste vaskulitsjukdomarna.

Vaskulitsjukdomar 

Behçets sjukdom

Behçets sjukdom är en ovanlig sjukdom i Norden som karakteriseras av smärtsamma sår i munnen och på könsorgan, samt inflammation ...

Centrala nervsystemsvaskuliter (CNS-vaskuliter)

CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas ...

Churg-Strauss syndrom

Allergisk granulomatos, Churg-Strauss syndrom eller eosinofil granulomatös vaskulit är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom ...

Cogans syndrom

Cogans syndrom är en specifik form av polyarteritis nodosa och den kännetecknas av ögoninflammation samt vaskulit i innerörat, med hörsel- ...

Granulomatös polyangit (GPA)

GPA, tidigare kallad Wegeners granulomatos, är en sällsynt sjukdom. Typiska tecken är bland annat en långdragen infektion i luftvägarna som ...

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura), inflammation i knä- och fotleder, magsmärtor ...

Jättecellsarterit

Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). PMR och TA kan förekomma var för sig ...

Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom drabbar främst små barn. Sjukdomen ger hög feber, kramper och hudutslag. Akut finns det risk för inflammation i ...

Kryoglobulinemisk vaskulit

Kryoglobulinemisk vaskulit ger små upphöjda blåmärken i kombination med ledvärk, förstorad lever och mjälte samt Raynauds fenomen. Sjukdomen behandlas i ...

Kutan leukocytoklastisk vaskulit

Allergisk vaskulit, kutan leukocytoklastisk vaskulit är ett tillstånd som i högre grad drabbar personer med reumatisk sjukdom. Symtom uppkommer ofta ...

Mikroskopisk polyangit (MPO)

Mikroskopisk polyangit angriper de små blodkärlen i framför allt njure och lunga. Utan behandlig förstörs njurarna snabbt. MPO kan också ...

Polyarteritis nodosa (PAN)

Polyarteritis nodosa (PAN), som också kallas panarteritis nodosa, periarteritis nodosa, är en ovanlig sjukdom som ger kärlförträngningar ...

Takayasus arterit

Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern, vilket ger försämrat blodflöde. Inflammationen leder till att kärlen blir trängre och att ...

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng