​Ett inkluderande arbetsliv

I takt med att moderna läkemedelsbehandlingar har blivit fler och bättre har möjligheterna att arbeta ökat, även för kroniskt sjuka. Det behövs dock ett mer flexibelt socialförsäkringssystem.


Arbetsgivaren måste veta att det finns ett skyddsnät när någon är sjukskriven och den sjuke måste veta att den kan klara sig vid sjukdomsskov. 

De flesta anpassningar av arbetsplatser är bra för alla arbetstagare. Höj- och sänkbara skrivbord är till exempel hälsofrämjande även för friska ryggar. Andra åtgärder som flexibla arbetstider och förståelse för reumatikerns speciella situation är förstås en tillgång för alla arbetstagare.  

 

Alla människor ska ges möjlighet att arbeta till hundra procent av sin förmåga och kunna försörja sig på det. Om ens förmåga är 90 procent av en heltid är det orimligt att kräva att en person ska vara sjukskriven 25 procent. Det är slöseri med resurser och arbetskraft. Ett mer flexibelt sjukskrivningssystem skulle ge ett större arbetskraftsutbud och större möjligheter till egenförsörjning. Både samhället och individen vinner på ett mer flexibelt system. 

Många upplever att reglerna för sjukersättning är så krångliga att sätta sig in i att de inte vågar arbeta ideellt eller ta ett arvoderat styrelseuppdrag i rädsla för att förlora sin ersättning. Detta är orimligt. Människor måste kunna ta till sig information från Försäkringskassan och förstå vad reglerna innebär för just dem.  

Att verka i en förening är dessutom en demokratisk rättighet och kan stärka individen både psykiskt och fysiskt. Därmed kan det bana väg för en återgång till yrkesarbete. 

Det finns redan i dag olika former av stöd för arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning, men vissa stöd behöver ges kontinuerligt.

Reumatikerförbundet vill:

  • Att alla ska ges möjlighet att arbeta efter funktionsförmåga. 
  • Att möjlighet ska finnas till ökad flexibilitet med fler nivåer för sjukskrivning och sjukersättning än de som finns idag.  
  • Att reglerna för sjukersättning blir mer lättbegripliga och förutsägbara när det gäller hur mycket ideellt arbete som individen kan åta sig utan att förlora sin ersättning.  
  • Att även arbete under få timmar ska ge utdelning i form av sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 


Våra viktigaste intressepolitiska frågor