Jämlik rehabilitering

Rehabilitering är ofta helt avgörande för att kroniskt sjuka människor ska kunna leva ett aktivt liv med en god livskvalitet. Rehabiliteringen ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av teamrehabilitering på sjukhus, gruppträning i varmvattenbassäng eller klimatvård.  

Regionerna prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel har gjort att rehabilitering inte längre behövs. Detta är fel – rehabilitering är bra för alla. 

Biologiska läkemedel beräknas fungera bra för en tredjedel av alla med reumatisk sjukdom, hyggligt för en tredjedel och inte alls för en tredjedel. För de två sista grupperna är rehabilitering särskilt viktigt, den leder ofta till en friskare individ och sparar därför både personligt lidande och samhällsresurser.

Reumatikerförbundet vill:

  • Att hjälpmedel och rehabilitering samordnas nationellt. 
  • Att möjlighet till inneliggande rehabilitering ska finnas.  
  • Att minst en rehabiliteringskoordinator inrättas i varje region. 
  • Att en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) inrättas i alla landets kommuner. 
  • Att tillräckliga möjligheter ges till träning i varmvattenbassäng i alla regioner. 

Våra viktigaste intressepolitiska frågor