Stig thunes fond 2022-arkiv - Reumatikerförbundet
Hem » Stig thunes fond 2022

Stig thunes fond 2022

Margareta Törnblom

Tidigare forskning har visat att risken för knäartros är högre i yrken med knäbelastande aktiviteter exempelvis repetitivt huksittande, klättra på stegar och/eller långvarigt stående och gående. Det finns en komplexitet vad gäller nyttan av fysisk aktivitet å ena sidan, och knäbelastande aktivitet och utveckling av knäartros å andra sidan. Få studier har hittills undersökt hur individer med knäsmärta påverkas av knäbelastande aktivitet separerat mellan arbete och fritid.

Maria Bergström

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur personer med reumatoid artrit (RA) upplever sin vardag under det första decenniet efter diagnos, samt hur detta relaterar till kvantitativa utfallsmått. Detta ska vi göra genom att använda en mixad metod där vi tittar på både registerdata och intervjumaterial, och dessutom ur ett longitudinellt perspektiv.

Anna Torell

Spondylartrit (SpA) är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom som ofta debuterar i åldern 15 – 30 år. Att leva med sjukdomen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan och det föreligger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Fysisk träning är en viktig del av behandlingen och tidigare studier har visat att högintensiv träning verkar kunna påverka inflammationsparametrar och kardiovaskulära riskfaktorerna hos dessa personer. I vår studie vill vi undersöka effekterna av högintensiv intervallträning hos personer med SpA, i vilken utsträckning rekommenderad träning genomförs och hur träningen upplevs. Träningsupplägget i vår studie utgörs av högintensiv intervallträning i egenvald aktivitet med regelbunden coaching utifrån individuella behov. Initialt instrueras och coachas personerna genom fysiska besök, men coachingen övergår efter ett par veckor till att huvudsakligen ske digitalt.

Karina Mördrup

Att få en kronisk diagnos som Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) kan vara omtumlande både för barnet och föräldrarna. För att på bästa sätt involvera, stödja och bistå barnet och föräldrarna under deras första år med en JIA-diagnos har vi på Barnreumatologiska mottagningen utarbetat ett nydiagnosprogram. Nydiagnosprogrammet består av sju strukturerade besök under det första året. Vid första besöket träffar barnet och föräldrarna både läkare och specialistsjuksköterska, detta upprepas vid tre månaders-, sex månaders- och 12 månaders-besöken.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng