Forskning för färre komplikationer vid graviditet - Reumatikerförbundet

Forskning för färre komplikationer vid graviditet

Kvinnor med SLE löper en ökad risk för komplikationer under sin graviditet. Men inte alla.

– Min förhoppning är att hitta en biomarkör som tidigt i graviditeten kan tala om vilka kvinnor som ska följas mer noggrant för att undvika komplikationer och som i förlängningen kan bidra till utveckling av nya behandlingsalternativ.

Anna-Carin Lundell

Trots att kvinnor med systemisk lupus erythematosus, SLE, är välbehandlade kan det uppstå komplikationer under graviditet, som havandeskapsförgiftning och för tidig förlossning. Sedan tidigare känner forskarna till att aktiverade neutrofiler kan skada kroppens blodkärl.

Neutrofiler är första linjens försvar i immunsystemet och reagerar på bakterier och inflammation.

– Eftersom de här kvinnorna har en pågående inflammation i kroppen aktiveras neutrofilerna i olika grad och kan påverka en graviditet.

Om det är just detta som orsakar den högre risken för graviditetskomplikationer hoppas Anna- Carin Lundell, vid Göteborgs universitet, kunna besvara med sin studie.

Varje år föder ungefär 35-40 kvinnor med SLE sitt första barn i Sverige och nästan alla tackar ja till att vara med i studien.

– Idag är det runt 70 patienter med i studien, samt 30 gravida kvinnor utan SLE som fungerar som kontrollgrupp.

Klinisk data relaterat till SLE och graviditet samlas regelbundet in och blodprov tas under graviditet och vid förlossning.

– Det som är unikt med studien är att vi också tar hand om moderkakan och mammans blod i moderkakan efter förlossningen.

Genom att studera moderkakan får forskarna också mycket värdefull information.

– Ur moderkakan kan vi ta ut och odla bindvävsceller. Forskningen har under de senaste tio åren visat att de är otroligt viktiga för att rekrytera immunceller och styra hur immunceller ska reagera och fungera. Därför vill vi analysera dem också.

Men att spara moderkakor är inte helt enkelt.

– Alla kvinnorna i studien får ett speciellt förlossningspaket som de ska ta med när bebisen är på väg ut. Barnmorskan samlar in och sparar moderkaka och navelsträngsblod efter förlossningen. Och de ska ringa till mig. Sedan skickas moderkakorna från de deltagande förlossningsavdelningarna till vårt labb, eller ibland hem till mig.

”Min man och mina barn är lite trötta på det eftersom det kan bli en påringning närsomhelst under dygnet, måndag till söndag”, säger Anna-Carin Lundell med ett skratt.

Hur kan detta komma patienterna till godo?

– Om aktiverade neutrofiler kan förutspå vilka kvinnor som kommer att drabbas av komplikationer kan det bli en biomarkör för vilka kvinnor som ska
följas mer aktivt eller behandlas med nya behandlingsalternativ.

Vad betyder stödet från Reumatikerförbundet för dig?

– Jag är oerhört tacksam för det. Det är ett kvitto på att det är forskning som är viktig för patienterna på riktigt.

Anna-Carin Lundell

Titel: Docent, Göteborgs universitet
Forskning: Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer
Anslag: 75 000 kr
Drivkraft: Nyfikenhet. Det är så spännande att förstå hur immunsystemet fungerar, även hos friska, för att kunna relatera det till en sjukdom.

Ur: Forskningsrapporten 2021
Text: Fredrik Hed
Bilder: Adobe och privat
Tema: Forskningsrapporten och julen 2021diagnos SLE

Hela forskningsrapporten 2021 kan du ladda ner här

Ge en gåva

Forskningen behöver din gåva! Swisha enkelt med din mobil.

Söker du fler alternativ för att ge en gåva? Titta in här: Ge en gåva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng