Forskning om myosit och systemisk skleros belönas med årets Nanna Svartz-stipendium - Reumatikerförbundet

Forskning om myosit och systemisk skleros belönas med årets Nanna Svartz-stipendium

Årets Nanna Svartz-stipendium tilldelas två pristagare; Helene Alexanderson och Roger Hesselstrand, för deras respektive forskning inom reumatologi. Deras forskningsområden myosit respektive systemisk skleros tillhör gruppen reumatiska systemsjukdomar, som kännetecknas av inflammationer i vävnader eller organ som inte strikt räknas till rörelseorganen.

– Helene Alexandersons förmåga att som fysioterapeut gå mellan olika discipliner har bidragit till att hennes forskning resulterat i att vi nu vet att träning inte bara leder till bättre muskelstyrka utan också till minskad inflammation i musklerna hos personer med myosit. Roger Hesselstrand forskning inom systemisk skleros har haft stor betydelses för omhändertagande av dessa patienter i Sverige och internationellt. Två mycket värdiga pristagare till årets stipendium.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism. 

Utvecklat biomarkörer för att mäta sjukdomsaktivitet

Under 25 års tid har Roger Hesselstrand både i sitt kliniska arbete med patienter och i sin forskning eftersträvat att även patienter med mindre vanliga sjukdomar ska få rätt till en korrekt diagnos. Roger har utvecklat metoder, så kallade biomarkörer, för att mäta sjukdomsaktivitet som är användbara vid utprovning och monitorering av läkemedelsbehandling. Eftersom sjukdomen har olika förlopp i olika patientgrupper har Rogers mål varit att kunna individanpassa behandlingen och informationen till den enskilde patienten. Roger Hesselstrands forskning har förbättrat handläggningen inom en rad områden för patienter med systemisk skleros.

– Jag känner en oerhörd tacksamhet och ära över att bli tilldelad Nanna Svartz stipendiet. Det är så roligt för mig och min forskargrupp att vi belönas efter decenniers hårt och målmedvetet arbete. Men främst är jag glad för patienternas skull, att även en mindre vanlig sjukdom som systemisk skleros uppmärksammas.

Roger Hesselstrand
Roger Hesselstrand

Om Roger Hesselstrand

Docent vid Lunds universitet; institutionen för kliniska vetenskaper, reumatologi och molekylär skelettbiologi, överläkare och ansvarig för sektionen för systemisk skleros vid reumatologkliniken på Skånes Universitetssjukhus. Han blev tidigt intresserad av sjukdomen systemisk skleros och har bedrivit patientnära forskning. Planering av studier och genomförande sker med ordföranden i Riksföreningen för systemisk skleros som forskningspartner.

Foto: Jan Torbjörnsson

Träningens effekt – lika viktig som läkemedel

Helene Alexandersons forskning har varit inriktad på träning vid olika systemsjukdomar där myosit har haft störst fokus. Helene har studerat effekten av träning på cellnivå med hjälp av muskelbiopsier, men även den effekt som träning har på muskulär styrka och uthållighet samt på personernas funktion och livskvalitet. Träning anses numera vara ett viktigt komplement till, och lika viktigt som, läkemedel vid behandling av dessa personer.

Tillsammans med sina forskarkollegor har Helene kunnat ändra på uppfattningen att träning är skadligt vid myosit och visat att träning i stället kan minska sjukdomsaktivitet och är en mycket viktig del av behandlingen. Helene har utvecklat nya metoder för att bättre detektera och mäta muskelfunktion som implementerats internationellt. Forskningen har även bidragit till ökad kunskap om patientens upplevelse av att leva med myosit och vilka symtom de tycker är viktigast att vården mäter, såsom smärta och trötthet.

Om Helene Alexanderson

Docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet; institutionen medicin, Solna, avdelningen för reumatologi och verksam som legitimerad sjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Helene Alexandersons har sedan starten av sin forskarbana varit banbrytande och pionjär i en forskning som hela tiden skett i nära samverkan med patienter.

Foto: Jan Torbjörnsson

– Jag är otroligt glad och tacksam. Det är en stor ära, och det känns som en bekräftelse på att den forskning jag bedrivit under nästan 30 år har haft en stor betydelse för att förbättra livet för personer som lever med myosit. Det har varit väldigt spännande och lärorikt att bedriva forskning och utöka min kliniska kunskap i tätt samarbete med många professioner och patientpartners. Jag är väldigt glad för att forskning kring ovanliga systemsjukdomar uppmärksammas med detta stipendium till Nanna Svartz minne.

Helene Alexanderson

Prisutdelningen skedde den 17 september i samband med Svensk Reumatologisk förenings årsmöte.

Läs mer

Text: Henrik Mannerstråle
Foto: Jan Torbjörnsson
Hela pressmeddelandet finns publicerat på Mynewsdesk

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng