Reumatikerförbundet är den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. Under dessa sidor kan du läsa om de projekt vi ger anslag till, om olika nyheter inom forskning, om forskningspartners och mycket mer. Du kan också läsa om hur vi arbetar med forskningsfrågorna inom Reumatikerförbundet.

Om Reumatikerförbundets forskningsarbete

För forskare

För forskare

Här finns information till dig som forskar om reumatiska sjukdomar och vill veta mer om hur du kan söka anslag från Reumatikerförbundet, söka stipendier och ...
Vårt forskningsarbete

Vårt forskningsarbete

Reumatikerförbundet verkar för mer resurser från samhället och för andra forskningsfinansiärer samt gör egna insatser till forskning kring reumatiska sjukdomar och dess konsekvenser ...
Forskningsrapporter

Forskningsrapporter

I våra forskningsrapporter berättar forskarna själva om många viktiga framsteg, från immunologi till rehabilitering ...

Nyheter om forskning

Föreläsning

Lär dig mer om gikt

Välkommen att se en föreläsning! Lär dig mer om gikt och hur vanlig den är i Sverige. En sjukdom som är enklare att behandla än …

Anna Vermé

Anna Vermé gör en studie om övergången mellan barn och vuxen. Studien heter: Redo för transition från barn- till vuxenreumatologisk vård? – Implementering och vetenskaplig …

Kristofer Andreasson

Kristofer Andreasson studerar effekten och toleransen av högintensiv intervallträning hos patienter med nydebuterad myosit. Träning kan också bli ett verktyg för patienten att vara …

Annika Granath

Annika Granath gör en studie om hur patientperspektivet har blivit inkluderat och omhändertaget i tidigare publicerad forskning om ANCA-associerad vaskulit och analyserar patientrapporterade data från …