Kvinna med ryggsäck som går i skogen med ryggen vänd

Vårt forskningsarbete

Vi stöder forskning som syftar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar och som ökar livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom. Förbundet stöder också forskning som syftar till att förebygga reumatisk sjukdom.

På Reumatikerförbundet handlägger man ansökningar från forskare för bidrag till olika forskningsprojekt.

Reumatikerförbundet representeras i olika sammanhang som rör forskning, till exempel som deltagare i utredningar och utvecklingsprojekt.

Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.


Granskningsrådet

Granskningsrådet är en grupp forskningspartners som har en rådgivande roll till Vetenskapliga nämnden i utdelningen av forskningsanslag.


Forskningsrådet

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till Reumatikerförbundet.