Vårt forskningsarbete - Reumatikerförbundet

Vårt forskningsarbete

Reumatikerförbundet stödjer forskning som har som mål att:

  • minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
  • öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
  • förebygga reumatisk sjukdom

På Reumatikerförbundets kansli arbetar en forskningsavdelning med att handlägga ansökningar från forskare för bidrag till olika forskningsprojekt. Avdelningen representerar också Reumatikerförbundet i sammanhang som rör forskning, till exempel som deltagare i utredningar och utvecklingsprojekt.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag  och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.

Har du frågor och vill veta mer om vårt forskningsarbete är du varmt välkommen att kontakta [email protected]

Här finns information om de forskningsprojekt vi stödjer!

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng