Hem » Forskning » Vårt forskningsarbete

Vårt forskningsarbete

Reumatikerförbundet stödjer forskning som har som mål att:

  • minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
  • öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
  • förebygga reumatisk sjukdom

På Reumatikerförbundets kansli arbetar en forskningsavdelning med att handlägga ansökningar från forskare för bidrag till olika forskningsprojekt. Avdelningen representerar också Reumatikerförbundet i sammanhang som rör forskning, till exempel som deltagare i utredningar och utvecklingsprojekt.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag  och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.

Har du frågor och vill veta mer om vårt forskningsarbete är du varmt välkommen att kontakta [email protected]

Här finns information om de forskningsprojekt vi stödjer!