Högintensiv intervallträning och RA - Reumatikerförbundet

Högintensiv intervallträning och RA

Personer med reumatoid artrit väljer ofta att vara fysiskt aktiva på en låg och måttlig nivå. Modern forskning visar dock stora hälsoeffekter med högintensiv träning i andra patientgrupper. Nu ska Annelie Bilberg undersöka effekterna av högintensiv intervallträning vid reumatoid artrit och hur träningsmetoden kan anpassas för den här gruppen.

Trots effektiv immundämpning med läkemedelsbehandling kan reumatoid artrit (RA) leda till nedsatt fysisk funktion, smärta och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna vet att träning är bra för personer med RA, men frågan är på vilken nivå som träningen ger bäst resultat.

Syftet med den randomiserade kontrollerade multicenterstudien är att utvärdera effekter av tolv veckors högintensiv intervallträning, kombinerat med styrketräning. Forskarna ska studera hjärt- och kärlfunktion, inflammation, allmän hälsa, smärta och trötthet hos patienter med RA.

 – Vår hypotes är att högintensiv intervallträning förbättrar hjärt- och kärlfunktionen, men även den generella hälsan.

Åttiotvå patienter med RA i åldern 20 till 60 år rekryteras från reumatologklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg och Mölndal samt Nu-sjukvården Uddevalla. Vid två tillfällen bedöms hjärt-kärlfunktion, fysisk kapacitet och inflammationsmarkörer. Sjukdomsaktivitet, fysisk aktivitetsnivå, smärta, trötthet och allmän hälsa bedöms vid fyra tillfällen.

Patienterna lottas till antingen en träningsgrupp eller en kontrollgrupp. Träningsgruppen utför fysioterapeutledd högintensiv intervallträning och styrketräning två gånger per vecka samt aerobträning på egen hand en gång i veckan i totalt tolv veckor. Träningsprogrammet är utformat utifrån patientgruppens förutsättningar.

– Kontrollgruppen träffar i stället fysioterapeut vid ett tillfälle. Patienterna introduceras till hälsofrämjande fysisk aktivitet på måttlig intensitet under minst 150 minuter per vecka och hemträningsprogram för att öka muskelfunktion och balans, berättar Annelie Bilberg.

Nyttan för patienten

Annelie Bilberg hoppas att projektet kommer att bidra till att förbättra den långsiktiga hjärt-kärlhälsan och livskvaliteten hos patienter med RA.

– Ambitionen är att det validerade högintensiva träningsprogrammet som tas fram för just den här patientgruppen kommer att kunna användas på klinik, säger hon.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

– Det betyder oerhört mycket. Pengarna kommer att bidra till lön för fysioterapeuter och forskningssjuksköterska och delfinansiera hjärtlungtest för bedömning av syreupptagningsförmåga.

Annelie Bilberg

Titel: Överfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor i reumatologi.

Forskning: Tremånaders högintensiv intervallträning vid reumatoid artrit.

Anslag: 130 000 kr samt 370 000 kr genom Reumatikerförbundets extrasatsning på rehabilitering

Drivkraft: Att kunna vara med och utveckla vården och bidra till att förbättra hälsan och livskvaliteteten för patienter med RA känns bra och viktigt.

Läs mer om reumatoid artrit här!
Läs forskningsrapporten 2023 här!

Mer läsning

Händer och fötter

Vad händer och fötter?

När händer och fötter inte fungerar som de ska påverkas hela livet. Men det finns bra hjälp att få för att mildra besvär och öka livskvaliteten. Vi fördjupar oss i ...
Föreläsning med Kristina Hörnberg som är årets vårdforskningsstipendiat

Föreläsning med Kristina Hörnberg som är årets vårdforskningsstipendiat

Belönad forskning om vad motion ger för hälsovinster för den som har reumatoid artrit. I lördags utsågs Kristina Hörnberg till årets mottagare av vårdforskningsstipendiet. Hennes forskning är inriktad på hur ...
Mats Griph

Reumatikerförbundet blev livsavgörande!

Mats Griph är 26 år när händer, fötter och ben svullnar upp så att han inte ens kan få på sig kläderna. Smärtan i kroppen är olidlig. Han står mitt ...
Från elitidrottare till reumatiker … och vägen tillbaka till ett aktivt liv

Från elitidrottare till reumatiker … och vägen tillbaka till ett aktivt liv

Maria Olsson. Foto: Privat Maria Olsson från Bollnäs har alltid tränat. För fyra år sedan tog det stopp. Hon var då tvungen att använda kryckor för att ta sig ner ...

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng