Reumatikerförbundet arbetar för att människor som lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett bra och aktivt liv, och vi stöttar forskningen för att finna lösningen på reumatismens gåta.
Detta har vi gjort sedan 1945.

Vi är cirka 40 000 medlemmar i vår organisation, fördelade på 174 lokala föreningar som är indelade i 24 distrikt runt om i Sverige. Tillsammans samlar och sprider vi kunskap, driver viktiga frågor för reumatiker, stöttar och inspirerar våra medlemmar och andra reumatiker och stödjer reumatologisk forskning.

Mer information om vår organisation

Det finns en hel del information om vår kära organisation på denna hemsida. Du kan till exempel läsa om vår historik, se vilka samarbeten vi har med andra organisationer eller företag , läsa om vårt internationella arbete, eller om våra informatörer, vår tidning Reumatikervärlden eller annan typ av informationsmaterial och dokument. Välkommen att läsa, och kontakta oss gärna om du undrar över något!

Vad vi gör

Fyra livsviktiga ändamål och ett ovärderligt arbetsområde

Vad vi tycker

Reumatikerförbundet har ett intressepolitiskt arbete som går ut på att påverka politiker och beslutsfattare så att förutsättningarna för reumatiker att få ett fullgott liv trots sin sjukdom är så stora som möjligt. Vi tycker egentligen väldigt mycket, om många saker, men har under under 2019 och 2020 ett intressepolitiskt program med tre huvudfrågor som vi arbetar hårt med. Läs mer om vårt intressepolitiska program här.

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Var du hittar oss

Förening där du bor

Våra drygt 170 föreningar är spridda över hela landet. De olika föreningarna har olika slags aktiviteter och erbjudandet för sina medlemmar.

Du hittar en lista på alla föreningar här.

Förbundskansliet

Om du vill nå oss på förbundkansliet finns kontaktinformation här.