Våra frågor

Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Det här gör vi!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Kontakta oss

Eva-Maria Dufva, Chef forskning och intressepolitik [email protected]

Johan Hammarström, Intressepolitisk sekreterare [email protected]