Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Intressepolitiska nyheter

Så räddar ni varmvattenträningen

Bevarandet av varmvattenträning skapar lokalt engagemang och leder till namninsamlingar, upprop, politiska uppvaktningar, debattartiklar och insändare riktade mot lokala beslutsfattare. Det finns exempel på hur…
Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!