Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Som medlem är du med och stöttar vårt påverkansarbete!

Presmeddelanden och annan pressrelaterad information hittar du under Press.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Aktuellt

Här hittar du våra senaste intressepolitiska nyheter, rapporter och remissvar.

Tips, råd och vägledning kring rehabilitering

Tips, råd och vägledning kring rehabilitering

Rehabilitering för reumatiker ser olika ut i olika regioner. Vi reder ut de övergripande riktlinjerna inom vården, och vad du ...
Så vill riksdagspartierna förändra hälso- och sjukvården efter valet

Så vill riksdagspartierna förändra hälso- och sjukvården efter valet

Innan sommaren skickade Reumatikervärlden ut en enkät till samtliga riksdagspartier. 1. Hur ska regeringen se till att kroniskt sjuka får ...
Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka

Reumatikerförbundet i Almedalen: Stärk vården för kroniskt sjuka

Med bättre vård för kroniskt sjuka som utgångspunkt kommer Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson att delta i några seminarier och paneldebatter ...
Rehabilitering på agendan för äldre

Rehabilitering på agendan för äldre

Att äldre som omfattas av den kommunala sjukvården ska få till gång till rehabilitering är en fråga som Reumatikerförbundet jobbat ...