Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Som medlem är du med och stöttar vårt påverkansarbete!

Presmeddelanden och annan pressrelaterad information hittar du under Press.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Aktuellt

Här hittar du våra senaste intressepolitiska nyheter, rapporter och remissvar.

Anseende 2021

Tack för förtroendet!

Även i år är Reumatikerförbundet en av de organisationer som har högst förtroende i den undersökning om anseende som varje ...
I pandemins spår - inställd vård och rehabilitering

I pandemins spår – inställd vård och rehabilitering

För många med en reumatisk sjukdom har pandemin inneburit att de fått sina vård- och rehabiliteringsbesök inställda, eller valt att ...
handgrip

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

Visste du att det håller på att ske en kraftig försämring av de ekonomiska förutsättningarna för den som behöver tillgång ...
Sexualitet

Min sexualitet – min rätt

Idag presenterar Funktionsrätt Sverige och RFSU rapporten "Min sexualitet - min rätt", en undersökning om hur personer med funktionsnedsättningar och ...