Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Som medlem är du med och stöttar vårt påverkansarbete!

Presmeddelanden och annan pressrelaterad information hittar du under Press.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Aktuellt

Här hittar du våra senaste intressepolitiska nyheter, rapporter och remissvar.

Kopplingen mellan tandhälsa och reumatisk sjukdom

Kopplingen mellan tandhälsa och reumatisk sjukdom

Kan en bakterie som återfinns hos patienter med tandlossning ha ett samband med reumatiska sjukdomar? Ja, det visar en ny ...
Rehabundersökningen 2022

Rehabundersökningen 2022

Under våren har många av våra medlemmar gett sin röst genom att delta i en enkät och dela med sig ...
Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas

Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas

Kroniskt sjuka personer riskerar att inte få den specialiserade rehabilitering de behöver, eftersom specialistvården dräneras på kompetens ...
Bassängträning

Bassängupproret

Bassängträning är en stor del av många av våra medlemmars möjligheter till träning som både behövs och är möjligt att ...