Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Som medlem är du med och stöttar vårt påverkansarbete!

Presmeddelanden och annan pressrelaterad information hittar du under Press.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Aktuellt

Här hittar du våra senaste intressepolitiska nyheter, rapporter och remissvar.

Vårdbesök

Kroniskt sjuka är pandemins stora förlorare

Alldeles för många av våra medlemmar med en kronisk sjukdom har hamnat sist i vårdkön under pandemin. I två enkäter ...
Hos tandläkaren

En av fem medlemmar har dålig munhälsa

Tänk dig att inte ha råd att gå till tandläkaren? Sådan är vardagen för 20 procent av förbundets medlemmar som ...
rehabilitering träning

Träning viktigt vid spondylartrit

Vilken effekt har högintensiv träning hos människor med spondylartrit jämfört med dem som inte tränat? Hur fungerar högintensiv träning vid ...
Träning med hög intensitet vid SLE

Träning med hög intensitet vid SLE

Högintensiv träning har bedömts vara säker och kan snabbt öka kondition och muskelstyrka hos personer med reumatiska sjukdomar. Det finns ...