Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Som medlem är du med och stöttar vårt påverkansarbete!

Presmeddelanden och annan pressrelaterad information hittar du under Press.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Aktuellt

Här hittar du våra senaste intressepolitiska nyheter, rapporter och remissvar.

Intressepolitiska framgångar

Vårt arbete för att förbättra villkoren för den som är sjuk

För dig som är sjuk i en reumatisk sjukdom och för dig som behöver rehabilitering finns faktiskt några goda nyheter ...
I höst lanseras Funktionsrättsbyrån

I höst lanseras Funktionsrättsbyrån

I höst lanseras Funktionsrättsbyrån som kommer att erbjuda rådgivande samtal för personer som har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom ...
Forskningspartner fördjupar kunskapen

Forskningspartner fördjupar kunskapen

Reumatikerförbundet arbetar aktivt med att påverka forskningsfrågor i samhället och särskilt för reumatiker. En viktig del i detta arbete är ...
Reumatikerförbundets ordförande utsedd till IVO:s insynsråd

Reumatikerförbundets ordförande utsedd till IVO:s insynsråd

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson har av regeringen utsetts till ny ledamot i insynsrådet vid myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, ...