Forskning i samverkan - Reumatikerförbundet

Forskning i samverkan

Reumatikerförbundets medlemmar har kunskap som ingen annan har om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. Genom förbundets nära kontakter med forskningen möjliggör vi för medlemmarna att ta del av den senaste kunskapen om sjukdomar och behandling.

Vi vill att det satsas mer på klinisk forskning med tydlig patientnytta, för att ny kunskap och nya behandlingsmetoder snabbare ska komma människor tillgodo. Att reumatisk sjukdom drabbar fler kvinnor än män borde också synas i forskningen.  

Smärta är en gemensam nämnare för många reumatiska sjukdomar. Att från olika vinklar fokusera på smärta inom forskningen för att hitta bättre och mer effektiv smärtlindring vore mycket önskvärt för Reumatikerförbundets medlemmar. 

Reumatikerförbundet utbildar sedan flera år forskningspartners som medverkar i olika forskningsprojekt. Forskningspartners kan påverka så att forskningen som bedrivs är relevant för patienterna och bidra med egna erfarenheter genom hela forskningsprocessen. De fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet. 

Vill du bli forskningspartner? Läs mer här: Forskningspartner

Reumatikerförbundet vill:

  • Att mer klinisk forskning bedrivs. 
  • Att forskning med tydlig patientnytta prioriteras. 
  • Att forskningspartners på sikt blir självklara medarbetare i alla forskningsprojekt.


Vårt intressepolitiska arbete

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng