Hem » Påverkan » Intressepolitiskt program » Forskning i samverkan

Forskning i samverkan

Reumatikerförbundets medlemmar har kunskap som ingen annan har om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. Genom förbundets nära kontakter med forskningen möjliggör vi för medlemmarna att ta del av den senaste kunskapen om sjukdomar och behandling. Vi vill att det satsas mer på klinisk forskning, för att ny kunskap och nya behandlingsmetoder snabbare ska komma människor tillgodo. Att reumatisk sjukdom drabbar fler kvinnor än män borde också synas i forskningen.

Reumatikerförbundet utbildar sedan flera år forskningspartners som medverkar i olika forskningsprojekt. Forskningspartners kan påverka så att forskningen som bedrivs är relevant för patienterna och bidra med egna erfarenheter genom hela forskningsprocessen. De fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet.

Vill du bli forskningspartner? Läs mer här: Forskningspartner

Reumatikerförbundet vill:

  • Att mer klinisk forskning bedrivs.
  • Att forskning med tydlig patientnytta prioriteras.
  • Att forskningspartners blir självklara medarbetare i fler forskningsprojekt.


Vårt intressepolitiska arbete