Träning för hela kroppen och knoppen - Reumatikerförbundet

Träning för hela kroppen och knoppen

Kunskapen om träning och rehabilitering vid systemisk skleros är mycket begränsad. Likaså är träningens effekter på aktivitetsförmåga och depression lite studerade. Därför ska Helene Alexanderson undersöka det.

Systemisk skleros är en ovanlig sjukdom där ett förändrat immunförsvar orsakar ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framför allt i mag-tarmkanal, lungor och njurar. Detta gör att huden och organen blir strama och stela.

Många personer med systemisk skleros vittnar om nedsatt arbetsförmåga och livskvalitet. I ett tolv veckors rehabiliteringsprogram ska Helene Alexanderson, fysioterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset, studera effekten av intensiv konditionsträning, uthållighetsträning och handträning. Det unika med hennes studie är att hon, jämfört med många tidigare studier, kommer att inkludera personer där även lungorna är påverkade av sjukdomen.

– Därmed kan vi säga mer generellt hur träningen fungerar för människor med systemisk skleros. Vi kan också jämföra mer intensiv träning med standardträning som är av lägre intensitet.

Helene Alexanderson

Deltagarna lottas till den aktiva träningsgruppen eller till kontrollgruppen. Under ledning av en fysioterapeut utför träningsgruppen cykelträning och muskulär uthållighet tre dagar i veckan samt ett handträningsprogram.

– Handträning är viktigt för att många har nedsatt handfunktion och sämre rörlighet, de blir strama i huden och tappar styrka.

Under samma tidsperiod erhåller kontrollgruppen tolv veckors vanlig fysioterapi och arbetsterapi. Förhoppningen är att studien ska ge information om hur effektiv träningen är och att bidra med erfarenheter kring hur det fungerar att träna för dessa patienter.

– Jämfört med många andra studier har vi en mer personcentrerad inriktning, bland annat genom att vi använder en patientspecifik funktionsskala där deltagarna själva får identifiera sina begränsningar, exempelvis aktiviteter eller sjukdomssymtom. På det viset undersöks det som är viktigt för deltagarna, vilket också gör studien relevant för dem.

Varför gör du detta?

– Vi vet att den medicinska behandlingen inte är optimal för dessa patienter. Mediciner ger inte bättre kondition eller ökad muskelstyrka. Då kan rehabilitering bli ännu viktigare för personer med systemisk skleros. Träning är en medicin som kan förbättra deras fysiska och psykiska hälsa, tror vi.

Vad betyder stödet från Reumatikerförbundet?

– Utan det här anslaget hade jag inte kunnat starta projektet. Nu kan jag betala lön till de fysio- och arbetsterapeuter som kommer vara involverade i projektet som oberoende mätare och träningsledare.

Helene Alexanderson

Titel: Docent i fysioterapi, Karolinska Institutet.
Forskning: Träning för hela kroppen och knoppen vid systemisk skleros – effekt av rehabilitering vid systemisk skleros.
Anslag: 500 000 kr
Drivkraft: Att bidra till att förbättra livet för personer som lever med ovanliga systemsjukdomar. Jag har varit med om den medicinska revolutionen och träningsrevolutionen, sett att rehabilitering är viktigt och kan förbättra hälsan.

Ur: Forskningsrapporten 2021
Text: Fredrik Hed
Bilder: Adobe och privat
Tema: Forskningsrapporten och julen 2021diagnos SLE

Ladda ner hela forskningsrapporten

Ge en gåva

Forskningen behöver din gåva! Swisha enkelt med din mobil.

Söker du fler alternativ för att ge en gåva? Titta in här: Ge en gåva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng