Att leva med reumatisk sjukdom

Primärvård

Vårdcentralen ansvarar för befolkningen inom ett visst geografiskt område.  Du har rätt att själv välja vilken vårdcentral eller läkarmottagning du vill besöka inom ditt landsting eller din region. De flesta …

Primärvård Läs mer

Vård på sjukhus

På sjukhuset kan du få öppen- eller slutenvård. I öppenvården kommer du till mottagningen för undersökning eller behandling, och får gå hem igen när den är avslutad. Om du får …

Vård på sjukhus Läs mer

Vårdgaranti

Vårdgarantin är en reglerad del av hälso- och sjukvårdslagen. Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges …

Vårdgaranti Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!