Vård & rehabilitering

FYSS och FaR

FYSS = Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS är en manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomar. En manual till hjälp för dem …

FYSS och FaR Läs mer

Kort om läkemedel

LIF ( De forskande läkemedelsföretagen ) har tagit fram en utbildningsserie som beskriver hur läkemedel utvecklats och fungerar i kroppen och annan information med läkemedelsanknytning. Filmerna är mellan två och …

Kort om läkemedel Läs mer

Rehabilitering

Du som har en kronisk reumatisk sjukdom kan behöva rehabilitering löpande. Vissa perioder kan den vara mer omfattande och ske under flera veckor, eller den kan vara en återkommande behandling …

Rehabilitering Läs mer

FASS

FASS, är en förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige och är en sammanställning från forskande läkemedelsindustri om läkemedelsfakta till hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer. FASS: Ger dig utförlig information …

FASS Läs mer

Remiss

En remiss är information om att du behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om symtom, hur du mår samt tidigare sjukdomar och skador. Eftersom remissen …

Remiss Läs mer

Primärvård

Vårdcentralen ansvarar för befolkningen inom ett visst geografiskt område.  Du har rätt att själv välja vilken vårdcentral eller läkarmottagning du vill besöka inom ditt landsting eller din region. De flesta …

Primärvård Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!