Vård & rehabilitering

Vård på sjukhus

På sjukhuset kan du få öppen- eller slutenvård. I öppenvården kommer du till mottagningen för undersökning eller behandling, och får gå hem igen när den är avslutad. Om du får …

Vård på sjukhus Läs mer

Vårdgaranti

Vårdgarantin är en reglerad del av hälso- och sjukvårdslagen. Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges …

Vårdgaranti Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!