Dörren öppnas för nya läkemedel mot fibromyalgi - Reumatikerförbundet

Dörren öppnas för nya läkemedel mot fibromyalgi

Ett nytt forskningsprojekt kan bidra till en helt förändrad syn på fibromyalgi. På kort sikt skulle det kunna möjliggöra utvecklingen av objektiva diagnostiska test och därmed en individualiserad behandling och uppföljning. I ett längre perspektiv kan det leda till helt nya läkemedel mot fibromyalgi.

Fibromyalgi (FM) är en vanlig orsak till svår, generaliserad smärta. Objektiva diagnostiska test och effektiva behandlingar saknas. Ett samarbete mellan flera forskargrupper, bland annat Eva Koseks och Camilla Svenssons på Karolinska Institutet, har nyligen visat att en viss sorts antikroppar från fibromyalgipatienter utlöste ett fibromyalgiliknande tillstånd hos möss. Antikropparna medförde en ökad aktivering av smärtnerver hos mössen, vilket innebar att mössen blev känsligare för tryck och temperatur.

Vår nya kliniska studie ska undersöka sambandet mellan dessa fibromyalgiassocierade antikroppar och symtom respektive sjukdomsförändringar hos patienter med fibromyalgi, förklarar Eva Kosek. I studien ska koncentrationerna av fibromyalgiassocierade antikroppar analyseras hos fibromyalgipatienter respektive friska. Inom fibromyalgi-gruppen ska de bland annat relateras till smärtintensitet, smärtkänslighet och sjukdomens svårighetsgrad.

Nytta för patienten

Eva Kosek menar att projektet har förutsättningar att helt förändra vårdens syn på fibromyalgi. På kort sikt skulle specifika fibromyalgiassocierade antikroppar möjliggöra utveckling av objektiva diagnostiska test för fibromyalgi och därmed individualiserad behandling och uppföljning.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

Det som betyder allra mest är att Reumatikerförbundet står bakom projektet. Det visar att förbundet tycker att vår forskning är viktig. Men det innebär också att det är lättare att rekrytera patienter och att nå ut med forskningsresultat. Sedan tycker jag att förbundet är väldigt hjälpsamt i många avseenden, till exempel när det gäller att hitta forskningspartners.

Eva Kosek

Titel: Professor i smärtforskning vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Forskning: Betydelsen av autoreaktiva antikroppar för smärta vid fibromyalgia.

Anslag: 75 000 kr

Drivkraft: Min drivkraft är nyfikenheten och att försöka förstå avgörande mekanismer. Det ger kunskap som kan komma till användning på något sätt – men inte alltid så som man hade trott. Sedan jobbar jag kliniskt med människor med fibromyalgi och vill så klart hjälpa dem. Det finns begränsade möjligheter till det i dag.

Läs mer om hur det är att leva med fibromyalgi!
Läs forskningsrapporten 2023 här!

Mer om fibromyalgi och långvarig smärta

Fatigue – tröttheten som aldrig släpper greppet

Fatigue – tröttheten som aldrig släpper greppet

En sund livsstil, hälsosam kost och god sömn kan hjälpa den som lider av en sjukdomsrelaterad trötthet. Många med reumatisk sjukdom drabbas av fatigue, eller sjukdomsrelaterad trötthet som det också ...
Betydelsen av fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Betydelsen av fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Kaisa Mannerkorpi, professor i fysioterapi vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet har tilldelats årets Svartz-stipendium. När man har långvarig smärta som vid fibromyalgi är det lätt att tro att det gäller ...
Mäta ork - en fråga om livskvalitet

Mäta ork – en fråga om livskvalitet

Olika former av reumatism ger olika mycket funktionsnedsättning. Metoderna för att studera detta är många och inte alltid lätta att förstå. Vi reder ut begreppen. Flera forskningsstudier har slagit fast ...
Kan e-hälsoverktyg underlätta träning för dem med långvarig smärta?

Kan e-hälsoverktyg underlätta träning för dem med långvarig smärta?

Flera studier visar att fysisk träning är till stor nytta för patienter med smärtproblematik. Foto Erik Lundback. Fysisk aktivitet och träning är positivt vid de flesta sjukdomar. Men vid långvarig ...

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng